Máy tính online là gì?

Máy tính online là một công cụ thay thế một chiếc máy tính bỏ túi (Calculator) nhằm giúp ích cho mọi người có thể dễ dàng làm các phép tính nhanh chóng từ các phép tính đơn giản cho tới các phép tính phức tạp.

Máy tính online (máy tính 4 chức năng) thực hiện các phép toán cơ bản cộng, trừ, nhân, chia, căn bậc 2.

Máy tính online khoa học ngoài các chức năng của máy tính cơ bản có thể thực hiện các phép toán số mũ, lôgarit và lượng giác,… các phép tính phức tạp hơn. Hoạt động mạnh mẽ như một chiếc máy tính casio mà bạn vẫn hay dùng cùng khả năng hiển thị trực quan, thao tác dễ dàng, phù hợp với những người muốn thực hiện tính toán khi không mang theo máy tính bỏ túi.

Máy tính nâng cao được thiết kế để tính toán các vấn đề trong khoa học , kỹ thuật và toán học, được sử dụng rộng rãi trong các tình huống yêu cầu truy cập nhanh vào các hàm toán học nhất định, đặc biệt là những hàm đã từng được tra cứu trong bảng toán học, chẳng hạn như hàm lượng giác hoặc logarit. Chúng cũng được sử dụng để tính toán các con số rất lớn hoặc rất nhỏ, như trong một số khía cạnh của thiên văn học , vật lý và hóa học .