Cap Buồn Tiếng Anh Hay ❤️️ 350 Stt Tiếng Anh Buồn Ngắn

cap buồn tiếng anh hay ❤️️ 350 stt tiếng anh buồn ngắn ✅ trọn bộ câu nói bằng tiếng anh tâm trạng nhất dành cho bạn.

những câu nói buồn bằng tiếng anh

trọn bộ những câu nói buồn bằng tiếng anh hay nhất.

 • All good things must come to an end, but all bad things can go on forever. – mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.
 • but it’s better to hurt yourself with the truth than comfort yourself with a lie. (khaled hosseini) – thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 • Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life. – Đừng để cho một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ.
 • for past pleasures I am not saddened, nor do dangers draw near. My greatest sorrow is that I don’t leave anything that tells me a tear. – tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay hiểm nguy cận kề. nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng thứ gì khiến người ta phải rơi lệ.
 • If I had to choose between pain and nothing, I would choose pain. – cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.
 • good humor is as fragile as eggs. bad moods are as brittle as bricks. (david mitchell) – tâm trạng tốt đẹp như mong manh như trứng. tâm trạng tồi tệ như mong manh như gạch.
 • tiết lộ 🌈những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh🌈 chất nhất

  cap buồn tiếng anh hay

  tuyển tập những câu cap buồn tiếng anh hay và đặc sắc nhất.

  • We could never learn to be brave and patient, if there was only joy in the world. – chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
  • When life changes to be harder, you must change to be even stronger. – khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
  • When someone hurts you, you learn to be stronger. when someone leaves you, you learn to be more independent. – khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.
  • You can be just one person to the world, but you can be the world to one person. – Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.
  • You only live once, but if you do it right, once is enough. (mae west) – bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
  • stt tiếng anh buồn ngắn

   trọn bộ cap buồn tiếng anh ngắn thu hút nhất.

   1. my silence is just another word for pain. – sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.
   2. sadness is always a legacy of the past; regrets are pains of memory. -nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.
   3. The pain of parting is nothing compared to the joy of meeting again. – charles dickens – nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
   4. The worst kind of pain is when you’re smiling just to keep the tears from falling. – nỗi đau tệ hại nhất là khi bạn cười chỉ để ngăn nước mắt khỏi rơi.
   5. There are days like this, calm, neither sad nor happy, drifting slowly… the end of a day. – có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… qua hết một ngày.
   6. mời bạn tham khảo thêm 🔥stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu🔥 đặc sắc nhất

    cap tiếng anh buồn về tình yêu

    mời bạn tham khảo những câu cap tiếng anh buồn về tình yêu.

    • in love, I am constantly waiting, don’t expect someone to love me, but wait until I can forget and stop loving someone. – trong tình yêu, tôi không thôi chờ ợi, không phải chờ ợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ ợi cho ến khi tôi ī acó thể que.
    • nobody deserves your tears, but whoever deserves them won’t make you cry! – không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng bất cứ ai xứng đáng, họ sẽ không làm cho bạn khóc.
    • Loving someone secretly is like a seed in a bottle waiting to grow, although I’m not sure if the future will be more beautiful, I’m still waiting earnestly and enthusiastically. – Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ ợi ược nảy mầm, dù không thể biết tương lai liệuc li>
    • When the love ends, the relationship reaches an impasse. don’t be friends, don’t be enemies, don’t be strangers. – khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.
    • whoever said that it is better to have loved and lost, than never to have loved at all must never have been heartbroken: bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.
    • cap buồn tiếng anh về gia Đình

     tặng bạn các câu cap buồn tiếng anh về gia Đình.

     • family is where life begins and love never ends: gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với tình yêu bất tận.
     • Family members are like the branches of a tree, we all grow in different directions, but our roots remain as one: những thành viên trong gia đình như những nhánh cây, lớn lên theo các hướng khác nhau, nhưng luôn cùng chung cội nguồn.
     • home is where you are most loved and where you act worst: gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.
     • houses are built to live in and not to look at – những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.
     • If you can’t get rid of the family skeleton, you can also make it dance: nếu như bạn không thể thoát khỏi bộ xương của gia đình, hãy khiến nó nhảy múa.
     • If you have a place to go, it’s a home. If you have someone to love, it’s a family. if you have both, it is a blessing: nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành.
     • in family life, love is the oil that eases friction, the cement that unites people, and the music that brings harmony: trong cuộc sống gia đình, tình yêu thương là chất xúc tác giảm đi bất hoà, là chất kết dính kéo mọi người gần lại, là âm nhạc đem đến giai điệu hòa hợp.
     • rejoice with your family in the beautiful land of life: hãy vui vẻ với gia đình bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.
     • top 1001 câu 🌻cap tiếng anh ngầu ngắn🌻 ý nghĩa nhất

      cap tiếng anh buồn Đăng story

      top 1001 câu cap tiếng anh buồn Đăng story.

     • we are indescribably alone in essence, especially in the most intimate and important things: về cơ bản, chúng ta cô đơn bằng một cách khó diễn tả, đặc biệt là trong những điều gần gũi và quan. >
     • We have all known the long solitude, and we have discovered that the answer is community: chúng ta đều biết cảm giác cô đơn kéo dài, và chúng ta đều tìm ra rằng cộng đồng chính là câu trả
     • When we think about companions who have left, we feel doubly lonely: khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
     • In the chaos of life, people accidentally forgot. and then, when they feel at peace with the pain, they suddenly begin to remember that the other exists. – Giữa những bộn bề của cuộc sống, người thường vô tình lãng quên nhau, ể rồi khi thản với những nỗi đau, ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra nhau tại.

      cap tâm trạng tiếng anh

      bật mí đến bạn những câu cap buồn tiếng anh.

      • I always like to walk in the rain, so no one can see me cry. – tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
      • I like to listen to sad songs, when I’m sad to make myself doubly sad… – tôi thích nghe nhạc buồn, bởi khi tôi buồn nó sẽ làm nỗi buồn nhân đôi…
      • I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll find out the day I stop coming back! – tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!
      • If you can’t be a pencil to write someone’s happiness, try being a good eraser to erase someone’s sadness. – NếU BạN KHông Thể Trở Thành Cây But Chì ể ể Viết Nên Niềm Hạnh Phúc Cho Một AI, Thì Hãy Cố Gắng Trở Thành Một Cục tẩy tốt ể xoá đi nỗt hạnh của ai.
      • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.
      • bật me 🤩những câu thả thính bằng tiếng anh hay🤩 dễ thương nhất

       cap tiểu sử buồn tiếng anh

       bộ sưu tập cap tiểu sử buồn tiếng anh ấn tượng nhất.

       • don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
       • everything you can imagine is real: mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
       • good friends, good books and a sleeping conscience: this is the ideal life: bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
       • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens: tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.
       • life begins when you step out of your comfort zone: cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình
       • Life is like riding a bicycle. to keep your balance, you must keep moving: cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
       • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending anything: một số người chọn sống ộc thân ơn giản vì họ qua mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cutc chẳng ược ược ược ược ượ ược ược ược gi.
       • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending anything: một số người chọn sống ộc thân ơn giản vì họ qua mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cutc chẳng ược ược ược ược ượ ược ược ược gi.
       • title tiếng anh buồn về cuộc sống

        tuyển tập các câu cap buồn tiếng anh về cuộc sống.

        • If you want to see a rainbow, you have to walk through the rain. – muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
        • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.
        • It’s better to know and be disappointed, than never know and always wonder! thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn
        • laughing faces don’t mean there isn’t sadness! but it means they have the ability to deal with it. – những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.
        • Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. (george bernard shaw) – cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
        • khám phá trọn bộ câu 🍃thả thính bằng môn học tiếng anh hay🍃 đỉnh nhất

         stt tiếng anh buồn về tình yêu Đơn phương

         bày tỏ nỗi lòng của mình bằng cap buồn tiếng anh về tình yêu Đơn phương.

         • A million words wouldn’t bring you back, I know because I’ve tried. not a million tears either, I know because I have cried: một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
         • don’t stop giving love even if you don’t receive it. smile and be patient: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
         • do not waste your time with a man/woman, who is not willing to waste his time with you: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.
         • Just because someone doesn’t love you the way you want doesn’t mean they don’t love you with everything they have: nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó bông y cả trái tim và cuộc sống của họ.
         • love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear: tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
         • love is enduring for others: tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng.
         • one cannot love and be wise: người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.
         • stt tiếng anh buồn về gia Đình

          symbols.vn mời bạn tham khảo thêm stt tiếng anh buồn về gia Đình.

         • a house is not a mere temporary shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it – nhà không đơn giản chỉ là nơi trú chân tạm thời: tính cách của những thành viên sống trong đà chàló cốt lõi của mái ấm.
         • a man should never neglect his family for business: một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.
         • all happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way: mọi gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại có một kiểuri bất
         • At the end of the day, a loving family should find everything forgivable: sau một ngày, một gia đình yêu thương nhau nên tha thứ cho các thành viên của mình.
         • families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song: gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một ca khúc tuyệt đẹp.
         • >

         • families, like individuals, are unique: gia đình giống như một cá thể vậy, độc lập và duy nhất.
         • tổng hợp những câu ✨quote tiếng anh hay nhất✨ cực ý nghĩa

          stt tiếng anh buồn về tình bạn

          gửi tặng bạn những stt tiếng anh buồn về tình bạn thú vị nhất.

           mất.
          • best friends make bad times good and good times unforgettable: bạn tốt sẽ biến những khoảnh khhc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa ắc ý nghĩa ồgithành .
          • friendship doubles your joys and divides your sorrows: tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
          • friendship blossoms at the fountain of forgiveness: tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
          • friendship is a single soul living in two bodies: tình bạn là 1 tâm hồn ở 2 thân thể.
          • friendship starts with a smile, grows talking and hanging out, ends with a death: tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không cngòn.
          • good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget: bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
          • những câu nói thất tình bằng tiếng anh

           tiết lộ những câu nói thất tình bằng tiếng anh buồn nhất.

           • being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage: Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó mang lại cho bạn sức mạnh, t-rong khi yêu một ai đó sâu sẽ cho sắc bạn sự can đảm.
           • believe in the spirit of love… it can heal all things: tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
           • more careful next time who you trust: bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương.
           • no man or woman is worth your tears, and he who is will not make you cry: không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc.
           • the only feeling of reading loss is when you love someone more than you love yourself: cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn mản mản .
           • >

           • there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love: tình yêu không thể thiếu đi sự tha thứ, và cũng sẽ không có sự tha thứ nếu không có tình yêu.
           • we waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love: chúng ta cứ lãng phí thời gian để đi tìm một người yêu hoàn hảo, thay vì học cách làm nên một tình yêu ho. >
           • You know when you love someone, when you want them to be happy, even if their happiness means you’re not a part of them. – bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là người làm cho h>ạnh

            tuyển tập 🌓những câu nói tiếng anh hay🌓 chất ngầu

            stt tiếng anh buồn dài

            bộ sưu tập câu stt tiếng anh buồn dài tâm trạng nhất.

            stt buồn tiếng anh ngắn

            không thể bỏ lỡ những stt buồn tiếng anh ngắn để thể hiện tâm trạng của mình.

            • deep as first love, and wild with all regret. – sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.
            • I want a person who comes into my life by accident, but stays on purpose. – tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.
            • love is like heaven, but it can hurt like hell. – tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.
            • never say everything you know. and never believe everything you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
            • one of the most difficult things in life is to see the person you love, love another person. – có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác.
            • trọn bộ 🔰status tiếng anh hay nhất🔰 bạn đừng bỏ lỡ

             your buồn tiếng anh ngắn

             gợi ý những tus buồn tiếng anh ngắn thu hút nhất.

             • to be where your feet are: hãy sống với hiện tại.
             • don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
             • If happiness could be brought, few of us could pay the price: nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
             • it’s okay not to be okay, as long as you don’t stay like this: hoàn toàn ok nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.
             • reality continues to ruin my life: thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.
             • silence is the most powerful cry: im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.
             • stt tiếng anh cô Đơn

              hé lộ nội dung những câu stt tiếng anh cô Đơn đến cùng cực.

              • loneliness is the poverty of oneself; loneliness is the richness of the self: cô đơn là sự nghèo nàn của bản thân, độc lập là sự giàu có của bản thân.
              • nothing makes us feel as alone as our secrets: không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.
              • sometimes the person who tries to keep everyone happy is the loneliest person: Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất.
              • Sometimes walls are built not to keep people out, but to see who cares enough to tear them down: Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để giữ người khác ở bên ngoài, mà đi xem to để phá vỡ chúng.
              • The most terrible poverty is loneliness and the feeling of not being loved: sự nghèo khó tệ hại nhất là sự cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
              • There is nothing more terrible than being alone among human beings: không gì khủng khiếp hơn cô đơn giữa nhân loại.
              • giới thiệu thêm đến bạn câu 🌼caption tiếng anh hay nhất🌼

               cap tiếng anh buồn ngắn

               không thể bỏ lỡ những câu cap tiếng anh buồn ngắn.

               • an intelligent person is like a river, the deeper the less noise: một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
               • defeat is simply a signal to move on: sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.
               • do not set yourself on fire to warm others: Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.
               • the busy have no time for tears: người bận rộn không còn thời gian để khóc.
               • things change. and friends leave. life does not stop for anyone: mọi thứ thay đổi. và bạn bè rời đi. cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.
               • this too shall pass: rồi mọi chuyện sẽ qua.
               • When life gives you a hundred reasons to cry, show it that you have a thousand reasons to smile: khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
               • cap tiếng anh buồn về tình bạn

                mời bạn tham khảo thêm câu cap tiếng anh buồn về tình bạn

               • It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers: thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi tởn tr thành hai người lạ.
               • It’s strange how much it hurts when a friend walks away and leaves only silence: Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.
               • As true love is rare, true friendship is rarer: tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
               • there is a shortage of friendship, but not of friends: tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
               • A true friend is someone who holds your hand and touches your heart: người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
               • True friendship is like a rose, we cannot realize its beauty until it fades: tình bạn giống như một bông hồng … chúng ta không nhận ra vẻ đẹp của nó cho đến khi nó mất dần.
               • truly great friends are hard to find, hard to leave, and impossible to forget: những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên.
               • gợi ý những câu 🌟tus tiếng anh hay🌟 cảm động nhất

                title tiếng anh buồn về tình yêu

                caption tiếng anh buồn về tình yêu được nhiều người sử dụng.

                • being loved deeply by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage: Được ai đó yêu sâu đậm sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lạni chon b. /li>
                • love is like a beautiful flower that I cannot touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight: tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm vào, nhưng hương thơm của nó cả làm cho khu vườn trở thành một nơi thú vị.
                • love is when the other person’s happiness is more important than your own: tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.
                • sometimes the heart sees what is invisible to the eye: Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy bằng mắt.
                • title tiếng anh buồn ngắn

                 bạn đang tìm kiếm caption tiếng anh buồn ngắn? vậy thì đừng bỏ lỡ nội dung sau tại symbols.vn nhé.

                 • Don’t take life too seriously. you will never get out of it alive: Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.
                 • don’t worry about petty things and don’t pet sweaty things: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn môi.
                 • hôi.

                 • I’m grateful to everyone who said no. it is for them that I am doing it myself: tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.
                 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens: tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.
                 • if you were born poor it is not your mistake, but you die poor it is your mistake: nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì ẻẻó l
                 • là li>

                 • If you want to see a rainbow, you must walk through the rain: muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
                 • it is not good to dwell on dreams and forget to live: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
                 • chia sẻ thêm đến bạn những câu 🌿stt tiếng anh hay nhất🌿

                  title tiếng anh tình yêu buồn

                  gửi đến bạn những câu caption tiếng anh tình yêu buồn.

                  • a flower cannot bloom without sun, and man cannot live without love: một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng mặt trời, và một con người không thể sống mà không có tình yêu.
                  • >

                  • A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life: tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
                  • a man falls in love through his eyes, a woman through her ears: with gái yêu bằng tai, with trai yêu bằng mắt.
                  • life is spirited but love is long: cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu .
                  • title tiếng anh về nỗi buồn

                   caption tiếng anh về nỗi buồn đặc sắc và ấn tượng nhất.

                   1. nobody can make you feel inferior without your consent: không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.
                   2. not how long, but how well you have lived is the main thing: không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.
                   3. plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers: hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
                   4. smiling is the best way to face any problem, to crush all fears and to hide all pains: mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.
                   5. sometimes the questions are complicated and the answers are simple: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.
                   6. the trick in life is learning how to handle it: bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.
                   7. There is enough in this world for everyone’s needs, but not enough for some people’s greed: thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.
                   8. tiết lộ nội dung 🍂stt thả thính bằng tiếng anh hay🍂 ngọt ngào nhất

                    stt tiếng anh buồn về tình yêu

                    tiết lộ những stt tiếng anh buồn về tình yêu chứa đựng nhiều tâm tư.

                   9. don’t try so hard, the best things come when you least expect them to: ừng vội vã đi qua cuộc ời vì những điều tốt ẹp nhất sẽ ến với bạn đúng vào lúnc mà bẛ ạn Ít. li>
                   10. friendship often ends in love, but love in friendship-never: tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.
                   11. how can you love another if you don’t love yourself?: làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?
                   12. How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends? ?
                   13. in the lover’s sky, all the stars are outshone by the eyes of the person you love: dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của ngườ yi bắt của ngườ yi bị

                    stt tiếng anh buồn về cuộc sống

                    chia sẻ thêm đến bạn đọc stt tiếng anh buồn về cuộc sống.

                    • Life is really simple, but we insist on complicating it: cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
                    • life is short. time is fast no response. do not rewind so enjoy each moment as it comes: cuộc sống rất ngắn ngủi. thời gian trôi rất nhanh. không hồi đáp. không quay lại. vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…
                    • life is too important to be taken seriously: cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.
                    • life is too mysterious to be taken too seriously: cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.
                    • go ahead. it’s just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page: hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!
                    • never give up. today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow there will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.
                    • gợi ý những mẫu 🍀thiệp chúc mừng năm mới tiếng anh🍀 đẹp nhất

                     stt tiếng anh buồn thất tình

                     tổng hợp những stt tiếng anh buồn thất tình.

                     • Just because someone doesn’t love you the way you want doesn’t mean they don’t love you with everything they have: nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó bông y cả trái tim và cuộc sống của họ.
                     • May your love be like the misty rains, which come softly, but flood the river: hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng lòm lụt cảd.
                     • d

                     • the love in your heart was not put there to stay. love is not love until you give it away: tình yêu đích thực là tình yêu được dâng hiến .
                     • love is when the other person’s happiness is more important than your own: yêu là khi niềm hạnh phúc của một ai đó quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.
                     • stt tiếng anh buồn dài

                      Đừng vội lướt qua khi chưa tham khảo stt tiếng anh buồn dài bạn nhé.

                      • peace does not mean that where there is no noise, no problems, no work. when we are in a storm, we will feel the calm of the mind. – bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.
                      • People used to say that if you don’t appreciate what you have, you regret it when you lose it. but there is something that we cherish, but in the end you still lost it. – Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng co những điều riquta ràng đã rất trọng nhưng cũng chẳng tài nào ữc.
                      • Relationships are like glass. sometimes it’s better to leave them broken than to try to hurt yourself by putting them back together. – mối quan hệ giống như thủy tinh. Đôi khi vứt bỏ những mảnh vỡ sẽ tốt hơn là cố gắng làm tổn thương bản thân bằng cách ghép nó lại với nhau.
                      • Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. – hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết ưi c
                      • tears fall, they are very easy to dry on my sleeve, but how do I erase the stain from my heart? – lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái>

                       Điểm qua 💥1001+ câu chúc mừng năm mới tiếng anh💥 hấp dẫn nhất

                       status tiếng anh buồn về cuộc sống

                       khám phá những câu status tiếng anh buồn về cuộc sống

                       • sometimes what you want is not what you get, but what you get in the end is much better than what you wanted. – đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận ược, nhưng những gì bạn nhận ược cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn.
                       • The most painful thing is not hearing someone say goodbye. the most painful is parting without hearing someone say a word. silence is the goodbye that hurts us the most. – Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.
                       • learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. the important thing is not to stop questioning: học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.
                       • life can only be understood backwards; but it must be lived forward: cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước
                       • Life is like riding a bicycle. to keep your balance, you must keep moving: cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
                       • life is not fair, get used to it: cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!
                       • state tiếng anh buồn về tình yêu

                        status tiếng anh buồn về tình yêu ít người biết đến.

                        • love means you never have to say you’re sorry: yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc
                        • become a better person and know who you are before trying to meet someone else and expecting them to meet you: bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốth hơn trước khi làm quen với mộà muố ai mongó, vi mongó người đó biết đến bạn.
                        • maybe god wants us to meet some wrong people before we meet the right one, so that when we finally meet the right person, we know how to be thankful: có thể thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt , để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.
                        • One does not come to love by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly: chúng ta không cần tìm một người hoàn hảo để yêu mà là nhìn nhận sự hoàn hảo ở trong nhợng hon ảng. li>
                        • You know you love someone when you can’t put into words how they make you feel: khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
                        • bật mi cách 🌻nhận thẻ cào 50k miễn phí🌻 đơn giản nhất

                         những status tiếng anh buồn

                         những status tiếng anh buồn tâm trạng nhất.

                         • There is no one way things should be. there is simply what happens and what we do: không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.
                         • living is the rarest thing in the world. most people exist, that’s all – sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất c.
                         • To really laugh, you must be able to bear your pain and play with it!: Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
                         • Today it’s you, that’s truer than true. there is no one alive who is more yours than you: hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.
                         • when life changes to be harder, you must change to be even stronger: khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
                         • when life puts you in difficult situations, don’t say, why me? just say, try me: khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? chỉ cần nói, there is thử thách tôi đi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *