Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh

những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh song song với tiếng việt ược chúng tôi sưu tầm và chia sẻ vềi những ai đang tìm cìm kiẺ. âm nhạc bằng tiếng anh, câu nói tiếng anh hay về âm nhạc …có thể đọc và suy ngẫm ý nghĩa.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh1

☆ if you look deep enough you will see music; the heart of nature is everywhere music. (Thomas Carlyle)

=> nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

✰ music is nothing more than wild sounds civilized in time and melody. (Thomas Fuller)

=> Âm nhạc chẳng là gì khác ngoài những âm thanh hoang dã được văn minh hóa vào thời gian và giai điệu.

✯ Of all the noises, I think music is the least unpleasant. (Samuel Johnson)

=> trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh2

✮ how much you have to explore and discard before you get to the bare flesh of feeling. (claude debussy)

=> phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.

✩ music expresses what cannot be said and about which it is impossible to remain silent. (victor hugo)

=> Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

★ I love music passionately. and because I love her I try to free her from sterile traditions that suffocate her. (claude debussy)

=> tôi điên cuồng yêu âm nhạc. và bởi vì tôi yêu nó, tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những giá trị truyền thống khô cằnp ngh.

☆ works of art make rules; the rules do not make works of art. (claude debussy)

=> những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc; nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh3

✰ after silence, what comes closest to expressing the inexpressible is music. (aldous huxley)

=> sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.

✯ if music is the food of love, keep playing. (william shakespeare)

=> nếu âm nhạc là thực phẩm của ái tình, hãy chơi đi.

✮ Music mediates between spiritual and sensual life. (beethoven)

=> Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

✩ music is the arithmetic of sounds as optics is the geometry of light. (claude debussy)

=> Âm nhạc là số học của âm thanh cũng giống như quang học là hình học của ánh sáng.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh4

★ music is a revelation superior to all wisdom and philosophy. (beethoven)

=> Âm nhạc là sự giác ngộ cao hơn cả triết học và tri thức.

★ It was like being in the eye of a hurricane. Would you wake up at a concert and think, wow, how did I get here? (John Lennon)

=> giống như giữa tâm bão. bạn thức dậy giữa buổi hòa nhạc và nghĩ, Ồ, mình đến đây như thế nào vậy?

☆ I want to sing of my inner visions with the naive candor of a child. (claude debussy)

=> tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của with trẻ.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh6

✰ people turn to music to seek oblivion: isn’t that also a form of deception? (claude debussy)

=> người ta đến với âm nhạc để quên đi điều phiền muộn: không phải đó cũng là một dạng lừa dối hay sao?

✯ Music should ignite the fire in a man’s heart and bring tears to a woman’s eyes. (beethoven)

=> Âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ông và dâng lệ lên mắt người phụ nữ.

✮ There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats. (alberto schweitzer)

=> có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh7

✩ Music is the expression of the movement of the waters, the game of curves described by changing breezes. (claude debussy)

=> Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cụi.

★ music is the silence between the notes. (claude debussy)

=> Âm nhạc là sự câm lặng giữa nhưng nốt nhạc.

☆ The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play. (richard strauss)

=> giọng của with người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất.

✰ music is what feelings sound like. (khuyết danh)

=> Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh8

✯ It is the lofty mission of music to shed light on the depths of the human heart. (Robert Schuman)

=> nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim with người.

✮ life is a lot like jazz… it’s better when you improvise. (George Gershwin)

=> cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.

✩ First of all, ladies and gentlemen, you must forget that you are singers. (claude debussy)

=> Đầu tiên, thưa các quý ông quý bà, các vị phải quên đi mình là ca sĩ.

★ I like to think of music as an emotional science. (George Gershwin)

=> tôi thích nghĩ về âm nhạc như một môn khoa học cảm xúc.

☆There are only two things worth aspiring to, good music and a clean conscience. (Pablo Hindemith)

=> chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh9

✰ However, passions, violent or not, should never be expressed in such a way that they reach the point of disgust; and music, even in the most horrifying situations, should never be painful to the ear, but should flatter and charm it, and therefore always remain music. (Wolfgang Amadeus Mozart)

=> những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét; và âm nhạc, dù trong những hoàn cảnh kinh hãi nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn â</càn luôn

✯ I may not be a top tier composer, but I am a tier 1 and tier 2 composer. (richard strauss)

=> tôi có thể không phải là một nhà sáng tác nhạc ở hàng thứ nhất, nhưng tôi là nhà soạn nhạc đứng đầu ở hàng thứ hai!

✮ love cannot express the idea of ​​music, while music can give an idea of ​​love. (facto berlioz)

=> tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.

nhung cau noi hay ve am nhac bang tieng anh10

✩ my role in society, or the role of any artist or poet, is to try to express what we all feel. don’t tell people how to feel. not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of all of us. (John Lennon)

=> vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. không phải để dạy người khác cảm nhận. không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

★ I often listen to music in the middle of noise. (George Gershwin)

=> tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn.

☆ the painter turns a poem into a painting; the musician puts an image to the music. (Robert Schuman)

=> họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc.

✰ Music is owned by everyone. it’s only publishers who think people own it. (John Lennon)

=> Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có ai đó sở hữu nó.

✯ responds with silence and indifference. it works better, I assure you, than anger and argument. (gioacchino rossini)

=> hãy đáp lại họ (các nhà phê bình) bằng sự im lặng và thản nhiên. tôi đảm bảo với anh như thế sẽ tốt hơn là đáp bằng sự phẫn nộ và tranh cãi.

✮ music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time. (igor stravinsky)

=> Âm nhạc ến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và ặc biệt bao gồm mối liên hệ giời gữa con.

✩ There is nothing more difficult than talking about music. (camille saint saens)

=> không có gì khó hơn là nói về âm nhạc.

stt am nhac

★ we have learned to express the most delicate nuances of feeling penetrating more deeply into the mysteries of harmony. (Robert Schuman)

=> chúng ta học cách thể hiện những sắc thái cảm xúc tinh tế nhờ tiến sâu hơn vào những bí ẩn của hòa âm.

☆ not many composers have ideas. many more know how to use strange instruments that do not require ideas. (George Gershwin)

=> không phải nhà soạn nhạc nào cũng có ý tưởng. rất nhiều người trong số họ biết cách sử dụng những nhạc cụ kỳ lạ không đòi hỏi ý tưởng.

✰ People compose for many reasons: to become immortal; because the pianoforte is open; because they want to become millionaires; by the praise of friends; because they have looked into a pair of beautiful eyes; for no reason. (Robert Schuman)

=> with người sáng tác nhạc vì nhiều lý do: để trở nên bất tử; vì đàn piano vô tình đang mở; vì muốn trở thành triệu phú; vì lời khen của bạn bè; vì đã nhìn vào đôi mắt đẹp; hoặc chẳng vì lý do nào cả.

stt am nhac1

✯ respectable people don’t write music or make love as a career. (Alexander Borodin)

=> những người đáng kính không lấy viết nhạc hay ái ân ra làm nghề.

✮ The end and ultimate goal of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul. (Johann Sebastian Bach)

=> mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn.

✩ how wonderful opera would be if there were no singers (gioacchino rossini)

=> vở opera sẽ hay làm sao nếu không có ca sĩ.

stt am nhac2

★ music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which doesn’t know it’s counting. (gottfried wilhelm leibniz)

=> Âm nhạc là hoạt động số học thầm kín của tâm hồn trong khi không biết rằng mình đang đếm.

☆ music is the pleasure that the human mind experiences when counting without being aware that it is counting. (gottfried wilhelm leibniz)

=> Âm nhạc là lạc thú mà trí óc con người trải nghiệm khi đếm mà không biết mình đang đếm.

✰ I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing. (bela bartok)

=> tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ điều gì.

✯ all kinds of music are good, except the boring ones. (gioacchino rossini)

=> loại nhạc nào cũng hay, chỉ trừ loại buồn chán.

✮ It’s easy to play any musical instrument: all you have to do is hit the right key at the right time and the instrument will play itself. (Johann Sebastian Bach)

=> chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phÍm vào đúng lúc và rồi nhỡỡỡcụi t.

✩ People who make music together can’t be enemies, at least for as long as the music lasts. (Pablo Hindemith)

=> những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.

stt am nhac3

★ to compose, all you need to do is remember a melody that no one else has thought of. (Robert Schuman)

=> Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.

☆ true music must echo the thinking and inspirations of the people and the times. My people are the Americans and my time is today. (George Gershwin)

=> Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian. nhân dân tôi là người mỹ và thời gian của tôi là hôm nay.

✰ if we were all determined to play first violin we would never have an ensemble. therefore, he respects each musician in their rightful place. (Robert Schuman)

=> nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn. vì vậy hãy kính trọng từng nhạc công ở đúng vị trí của mình.

✯ Every composer knows the anguish and despair caused by forgetting ideas that he did not have time to write down. (facto berlioz)

=> nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thờl gian

✮ I don’t want to do anything chic, I want to have ideas before starting a piece. (Georges Bizet)

=> tôi không muốn làm cái gì thời thượng, tôi muốn có ý tưởng trước khi bắt đầu viết nhạc.

✩ music is liquid architecture; architecture is frozen music. (Johann Wolfgang von Goethe)

=> Âm nhạc là kiến ​​​​trúc tan chảy; kiến trúc là âm nhạc đóng băng.

★ music is a hobby, a relaxation from more serious occupations. (Alexander Borodin)

=> Âm nhạc là trò tiêu khiển, là sự nghỉ ngơi khỏi những nghề nghiệp nghiêm túc hơn.

☆ the music is not in the notes, but in the silence between them. (Wolfgang Amadeus Mozart)

=> Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng.

✰ the language of music is common to all generations and nations; it is understood by all, since it is understood with the heart. (gioachino rossini) => ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.

✯ Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa. (gioachino rossini)

=> music is a kind of harmonious language.

✮ Ở đâu có with người, ở đó có tiếng hát. trên mặt đất, trần gian này tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: tôi hát là tôi hiện hữu.(trịnh công sơn)

stt am nhac4

✩ tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc. (trịnh công sơn)

★ Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hat, câu ca, một khi đã ược khai withouth với ngày thôi nôi huy hoàng của nó nó ì ở ở ở ở ở ở ởi v ới v. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình. (trịnh công sơn)

ca khúc là đời sống thứ hai, sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.(trịnh công sơn)

âm nhạc luôn thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể Lặng câm, âm nhạcccóc có sức Truyền tải lớn lao và khơi sống dậy mạc ẹm ẹm ẹm c. nếu thấy bài viết những câu nói hen về âm nhạc bằng tiếng anh treên đây ược chia sẻ bởi bloghocpiano.com thãc sự hay và ýthìnghĩa!

chủ đề tìm kiếm

 • câu nói hay về âm nhạc
 • câu nói hay về âm nhạc tình yêu
 • câu nói hay về âm nhạc trong cuộc sống
 • câu nói hay nhất về âm nhạc
 • những câu nói hay về âm nhạc cuộc sống
 • câu nói tiếng anh hay về âm nhạc
 • một số câu nói hay về âm nhạc
 • câu nói hay về tình yêu và âm nhạc
 • những câu nói hay về âm nhạc của mozart
 • câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh
 • các câu nói hay về âm nhạc
 • các câu nói hay nhất về âm nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *