TOP những câu nói hay về tương lai chuẩn không cần chỉnh

21. mối nguy hiểm của quá khứ là with người bị biến thành nô lệ. mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành robot. 22. Đừng nghĩ mãi về quá khứ. no chỉ mang đến những giọt nước mắt.

Đừng nghĩ về tương lai. nó chỉ mang lại lo sợ.

sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. 23. there is thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm no! 24. BấT cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. ngày hôm qua đã chết. ngày mai con chưa tới. tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó. 26. tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm. 27. một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai. 28. mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ. 29. tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. tôi sống trong hiện tại. 30. tương lai của bạn mù mịt hay tươi sáng, chính là do bạn.

top những câu danh ngôn về tương lai hay nhất

bên cạnh những câu nói hay về tương lai chuẩn không cần chỉnh, chúng tối xin chia sẻ thêm cùng các bạn top những câu danh ngôn về t hay t. chia sẻ để khám phá thêm nhiều thông điệp ý nghĩa bạn nhé !

17180988818 2842de102a o

học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. the important thing is not to stop questioning.

albert einstein

ừNG ếM NHữNG Gì BạN đã Mất, Hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kếcho hoch choc những gì sẽ ạt ược bởi quó khứ không bao giờ thể nhng. /p>

do not count what you lost, value what you have and plan what you will gain because the past never comes back, but the future can make up for the loss.

khuyết danh

sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Today’s patience can transform yesterday’s disappointments into tomorrow’s discoveries. Today’s resolutions can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.

william arthur ward

tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. với ai dũng cảm, nó là cơ hội.

the future has many names: for the weak, it means the unattainable. for the fearful, it means the unknown. for the brave, it means opportunity.

victor hugo

tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. tôi sống trong hiện tại.

I have nothing to do with the past; not with the future. I live now.

ralph waldo emerson

tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

Your future depends on many things, but mainly on you.

frank tiger

ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

tomorrow is the day when idlers work and fools reform.

edward young

unnamed 1

tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

eleanor roosevelt

lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phến chiếu của tương lai trên quá khứ.

what is history? an echo of the past in the future; a reflection of the future on the past.

victor hugo

tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

a fresh mind keeps the body fresh. absorbs the ideas of the day, drains those of yesterday. As for tomorrow, enough time to consider it when it’s today.

edward bulwer lytton

tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. ngày hôm qua đã chết. ngày mai con chưa tới. tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

I, not events, have the power to make myself happy or unhappy today. I can choose which one it will be. yesterday is dead, tomorrow has not yet come. I only have one day, today, and I’m going to be happy with it.

groucho mara

tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm no. tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some day before.

james joyce

tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.

The future depends on what we do in the present.

mahatma gandhi

hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm no!

Light up tomorrow with today!

elizabeth barrett browning

banner1copy 20191103214011

tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là with trẻ.

how paramount the future is to the present when one is surrounded by children.

charles darwin

khi người ta nói, ‘cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – tôi chưa có ngày mai.

When people say: “she has everything”, I have an answer: I haven’t had tomorrow.

elizabeth taylor

ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, và cho thấy điểm yếu của nó.

tomorrow is a satire of today, and shows its weakness.

edward young

bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm vào vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hi hưn thực của hôm qua.

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe and feel real today, will be, like yesterday’s reality, an illusion tomorrow.

luigi pirandello

thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy tưpý t

The world is full of people whose notion of a satisfying future is, in fact, a return to the idealized past.

robertson davies

mối nguy hiểm của quá khứ là with người bị biến thành nô lệ. mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

The danger of the past was that men would become slaves. the danger of the future is that man becomes a robot.

erich fromm

và vì trạng thati hiện tại của một thực thể ơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thati trước đó của nó, vì vậy hi ện tại của nó cũng tiềm ẩ

And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.

gottfried wilhelm leibniz

những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.

Today’s concerns are rarely tomorrow’s.

william cowper

những stt suy ngẫm về tương lai giúp bạn cố gắng hơn ở hiện tại

tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm no. tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về t lai. hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.

tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là with trẻ.

tương lai trao thưởng cho những ai tiến lên phía trước. tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối cho mình. tôi không có thời gian để phàn nàn. tôi sẽ tiến về phía trước.

khi người ta nói, ‘cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – tôi chưa có ngày mai.

bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm vào vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hi hưn thực của hôm qua.

thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy tưpý t

và vì trạng thati hiện tại của một thực thể ơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thati trước đó của nó, vì vậy hi ện tại của nó cũng tiềm ẩ

tôi sống trong hiện tại. tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.

trạng thái sống đau khổ nhất là nhớ về tương lai, đặc biệt là tương lai bạn sẽ không bao giờ có.

sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

ừNG ếM NHữNG Gì BạN đã Mất, Hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kếcho hoch choc những gì sẽ ạt ược bởi quó khứ không bao giờ thể nhng. /p>

sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. với ai dũng cảm, nó là cơ hội.

anh à, giờ đây mọi chuyện đã qua, tụi mình hãy sống, học tập và làm việc vì một tương lai tươi sáng nha anh. Em Biết đy Là Thời Gian Khó KhĂn ối Với anh, Là Khoảng Thời Gian Mình Không ở Gần Nhau, Anh Chuẩn Bị ể đi Học XA, ở MộT ấT NướC KHAC CAC CAC ếN N ửT.

tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. tôi sống trong hiện tại.

tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. ngày hôm qua đã chết. ngày mai con chưa tới. tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

những câu nói there are vềng lai trên đy hi vọng sẽ gó một phần nhỏ nào đó, ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể qua những câu nói there are đó, chu chung ta nhận ra một điều rằng, ngày hôm qua ừng nghĩ ến nó nữa, hãy sống tốt cho ngày hôm nay rồi rồi ngày Mai sẽ ến thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *