Tietosuoja

 • stt in tietotoimisto, joka luo, jalostaa ja välittää tietoa sekä myy, markkinoi ja kehittää viestintäpalveluita. käsittelemme pääasiallisesti asiakkaidemme itse antamia henkilötietoja näiden palveluiden toteuttamiseksi ja tilausten toimittamiseksi.
 • tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:
 • • millaisia ​​​​tietoja käyttäjistä kerätään • millä perusteella tietoja kerätään • kuinka kauan tietoja säilytetään • miten palvelussa käytetään evästeitä • millaisia ​​​​vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on

  suosittelemme lausekkeen sisältöön tutustumista. käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

  stt:n ylläpitämien verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

  1. millaisia ​​tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

  keräämme käyttäjästä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tieto ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tietoja käyttäjä voi antaa niin halutessaan.

  jaottelemme käsittelemämme tieot käyttäjän antamiin tai henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin, johdettuihin tietoihin sekä muualta hankittuihin tietoihin seuraavin tavoin:

  1) käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tieot:

  keräämme käyttäjän antamia tietoja mm. palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja miellipidetutkimuksiin. ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa palvelua, jonka käyttäjä en tilannut. voimme myös kerätä muita käyttäjän antamia tietoja kohdentaaksemme sisältöjä ja markkinointia käyttäjän mieltymyksiä paremmin vastaavaksi. palvelun toimittamiseksi tapahtuvaa tietojen käsittelyä voi pot esim. kirjautumisten varmentaminen, (tekninen) asiakaspalvelu, palvelun ja sisällön räätälöinti, asiakastietojen päivittäminen, palvelua koskevien viestien toimittaminen ja lakisääteisistä velvoitteista suoriutuminen.

  tietoihin kuuluu mm.:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus • demografiatiedot, kuten arvo tai ammatti ja äidinkieli • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot , tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot • luvat ja suostumukset • tarjonnanestotiedot • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot • muut käyttäjän suostumuksella

  tyot

  2) palveluiden käytöstä havainnoidut tieot:

  keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä siskaästeltöj. tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. näitä tietoja ovule mm.:

  • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot • sivu, jolta käyttäjä en siirtynyt sivuillemme • laitteen malli • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste • selain ja selaimen versio • ip-osoite • istunnon aika ja kesto sekä • näytörj tarkjes muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tieot

  3) palveluiden käytöstä johdetut tieot:

  voimme päätellä analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse tiedoist antamista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentinnin tietynlaisten käyttäjien ryhmään. käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

  4) muualta hankitut tieot:

  saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä. voimme myös saada käyttäjätilin aktivoimiseksi tarvittavat tieot käyttäjän työnantajalta tai muulta organisaatiolta, joka on käyttöoikeuden käyttäjälle hankkinut. journalia tarkoituksia varten saatamme hankkia henkilötietoja useista eri lähteistä.

  mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tieot alun perin kerättiin.

  2. millä perusteella henkilötietojani kerätään?

  käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

  • sopimus: käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakkaamme en tilannut. joidenkin palveluiden ominaispiirre on sisällön personointi, jolloin katsomme sen kuuluvan osaksi sopimuksen täyttämistä.
  • suostumus: voimme käsitellä käyttäjän antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen tai alla mainitun oikeutetun edun perusteella mm. tehdäksemme markkinointitoimenpiteitä. voimme myös pyytää käyttäjän suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.
  • oikeutettu etu: käsittelemme tietoja asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, palveluiden toteuttamiseen, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä markkinointiin. käsittelemme tietoja stt-konsernin sisällä. katsomme näiden tarkoitusten olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
  • lakisääteinen velvoite: voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
  • journalistiset tarkoitukset: käsittelemme henkilötietoja, kuten ihmisten nimiä tai valokuvia, joista heidät saattaa henkilökohtaisesti tunnistaa, journalisia tarkoituksia varten.
  • 3. kuinka kauan tietojani säilytetään?

   säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

   ellei käyttäjä ole kirjautunut digitaaliselle tililleen viimeisen, tyypillisesti, kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai osa siirretään markkinointirekisteriin taikka muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

   markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö toimii sellaisissa työtehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy, eikä hän ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tieon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

   voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

   4. käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

   voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

   evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan ​​käyttäjän kutsuman sivuston mukana. vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

   keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen version sekä ip-osoite.

   käytämme sekä istuntokohtaisia ​​​​evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

   evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi.

   hyödynnämme evästeitä ja muita vastavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa.

   käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin kehittääksemme palveluitamme yhä paremmin käyttäjän mieltymyksiä vastaavaksi sekä räätälöidäksemme sisältöä, markkinointiviestintää ja mainontaa. tällöin informoimme käyttäjiä yhdistämisestä erikseen.

   palveluissamme saattaa pot myös ns. kolmansien osapuolien evästeitä. kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan stt:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. nämäns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

   palveluissamme voi pot käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten facebookin tykkää-painike. esimerkiksi facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan facebookista. kun kävijä vierailee palvelussamme, facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä en kirjautuneena facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä a olisi si facebook.vussä jos käyttäjä ei ole kirjautunut facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. facebook ei luovuta keräämiään tietoja stt:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

   käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi esim. facebookin osalta tutustua täällä, instagramin osalta täällä and twitterin osalta täällä.

   palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. suosittelelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

   5. millaisia ​​vaikutusmahdollisuuksia minulla in?

   olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. alla listaamme erilaisia ​​​​tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

   • tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen: käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. käyttäjä voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot. käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
   • evästeiden estäminen: käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
   • evästeiden tyhjentäminen: käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tieon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
   • vastustamisoikeus ja suostumuksen peruuttaminen: käyttäjä voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
   • valitusoikeus: käyttäjällä en oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan en käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.
   • 6. luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojani kolmansille osapuolille?

    emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

    • stt-konserni: voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja stt-konsernin sisällä. stt-konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä.
    • suostumus: voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä en antanut siihen suostumuksensa.
    • tutkimus: voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historialista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tieot on muutettu sellaiseen muotoon, että tieon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
    • yritysjärjestelyt: mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
    • sosiaalinen media: palveluissamme voi pot käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten facebookin tykkää-painike.
    • oikeutettu etu tai lakisääteinen velvoite: voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisten yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, jos uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka muiden käyttäjiemme tai laillisten oikeuksiemme suojelemiseksi.
    • aggregated data: voimme käyttää ja luovuttaa agregoitua tietoa raportointiin ja tuotekehitykseen. tietoa on muokattu siten, ettei siitä voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.
    • käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

     emme pääsääntöisesti siirrä tietoja eu:n tai eta-alueen ulkopuolelle. jos siirrämme tiedot eu:n tai eta-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. tietojen siirto eu- tai eta-alueen ulkopuolella voi perustua myös käyttäjän suostumukseen.

     7. miten henkilötietoni suojataan?

     käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. tällaisia ​​​​keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön aolätaelkkline.

     8. käsitelläänkö palveluissa lasten henkilötietoja?

     palvelumme ei ole suunnattu lapsille, vaan palveluihimme voivat rekisteröityä vano täysi-ikäiset henkilöt . esimerkiksi kuva-arkistoomme saattaa kuitenkin sisältyä lasten valokuvia. mikäli valokuvaamme nimenomaisesti tiettyä lasta tai lapsia markkinointitarkoituksiin, pyydämme kuvaamiseen vanhemman tai muun huoltajan suostumuksen.

     9. voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

     kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. suosittelelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

     10. mihin voin ottaa yhteyttä?

     pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen asiakaspalveluun. linkit palveluihimme ovat löydettävissä täältä.

     käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät atadoustelut myös osoitteeseen: oy suomen tietotoimisto – finska notisbyrån ab tietosuoja pl 660, 00181 helsinki tietosuoja(at)stt.fi

     valvontaviranomaisen yhteystiedot: tietosuojavaltuutetun toimisto käyntiosoite: ratapihantie 9, 6. krs. 00520 helsinki postiosoite: pl 800, 00521 helsinki vaihde: 029 56 66700 sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

     tietosuojalauseke in päivitetty viimeksi 31.1.2019.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *