Top các cap tiếng Anh ngắn, status hay nhất mà bạn không nên bỏ qua

bạn đang tìm cho mình các cap tiếng anh ngắn hay và ý nghĩa? bạn muốn đăng state thật xịn sò nhưng vẫn chưa lựa chọn được caption ưng ý. vậy thì để ielts vietop giúp bạn một tay khám phá tất tần tần tật các câu nói tiếng anh hay nhất nhé!

danh sách cap tiếng anh ngắn ngầu nhất

sau đây là các dòng cap tiếng anh ngắn theo chủ đề “cool ngầu” mà chúng mình đã tổng hợp được.

 • Always remember to smile because you never know who is falling for your smile.
 • dịch sát: hãy luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn

  • Some people choose to remain single simply because they are tired of giving it their all and ending up with nothing.
  • dịch sát: một số người chọn ở lại độc thân đơn giản vì họ cảm thấy mệt mỏi khi phải cho đi mọi thứ th

   dịch thoát: một số người chọn sống ộc thân ơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ ảc ỳ gỳ

   • Love me or hate me, I’ll still shine.
   • dịch sát: yêu tôi hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng

    dịch thoát: dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

    • My heart is and always will be yours.
    • dịch sát: trái tim của tôi là, và sẽ luôn là của bạn.

     dịch thoát: trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.

     • I was looking for someone who could improve my life, but then I met you and found my life in you that was already perfect.
     • dịch sat: tôi đã tìm kiếm một người có thể cải thiện cuộc sống của tôi, nhưng sau đó tôi gặp bạn và tìm thấy cutc sống của tôi trong bạn vốn ốn ốn<p

      • It’s really hard to wait for the right person in your life, especially when the wrong people are so cute!
      • dịch sát: thật sự rất khó ể chờ ợi một người phù hợp trong cuộc ời bạn, ặc biệt là khi những người ễ sai lạti!

       • I really can’t find the words to explain how I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.
       • dịch sat: tôi thực sự không thể tìm thấy từ nào ể giải thích cảm giác của tôi khi nghe giọng nói của bạn hoặc khi tôi nhìn thấy khuôn giác đó.

        <p

        • You can’t control every situation. but you can completely control your thoughts and your attitude.
        • dịch sát: bạn không thể kiểm soát mọi tình huống xảy ra. nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát suy nghĩ và thái độ của mình.

         dịch thoát: bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

         • Life is like riding a bicycle. to maintain your balance you must keep moving.
         • dịch sát: cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.

          dịch thoát: cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

          • there is a destiny that makes us brothers: no one goes his own way, everything we send to the lives of others returns to our lives.
          • dịch sát: có một ịnh mệnh khiến chúng ta trở thành anh em: không ai đi theo cár của mình<p

           tham khảo: 40 lời chúc thi tốt bằng tiếng anh hay nhất dành cho các sĩ tử

           danh sách cap tiếng anh ngắn ý nghĩa đăng mạng xã hội

           • It is better to know and be disappointed than to never know and always wonder.
           • dịch sát: tốt hơn là bạn nên biết và thất vọng, còn hơn là không bao giờ biết và luôn tự hỏi!

            dịch thoát: thà biết rồi và thất vọng còn hơn không bao giờ biết và cứ mãi sống trong nghi ngờ.

            • Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes the best lessons learned come from the worst mistakes made.
            • dịch sát: sai lầm trong cuộc sống là bài học ngụy trang của chúng ta. và đôi khi, những bài học kinh nghiệm tốt nhất lại đến từ những sai lầm tồi tệ nhất đã mắc phải.

             dịch thoát: những bài học trong cuộc sống của chúng ta thường được ngụy trang bởi những sai lầm. Đôi khi những bài học mà bạn nhận được lại đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Điều quan trọng nhất ở đây chính là, đằng sau những sai lầm ấy, chúng ta rút ra được điều gì.

             • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
             • dịch sát: thà bị ghét vì những gì bạn có hơn là được yêu vì những gì bạn không có.

              dịch thoát: ghét những gì mà bạn có sẽ tốt hơn là yêu những điều mà bạn có.

              • Patience is not the ability to wait, but the ability to maintain a good attitude while waiting.
              • dịch sát: kiên nhẫn không phải là khả năng chờ đợi, mà là khả năng giữ một thái độ tốt trong khi chờ đợi.

               dịch thoát: sự kiên nhẫn không nằm ở việc bạn chờ ợi ược trong bao lâu móps

               • Life is like riding a bicycle. to maintain your balance you must keep moving.
               • dịch sát: cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.

                dịch thoát: cuộc sống cũng giống như việc đi xe đạp, để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trưp>

                • never say everything you know. and never believe everything you hear.
                • dịch sát: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe được.

                 dịch thoát: Đừng bao giờ nói ra tất cả những điều mà bạn biết và cũng đừng bao giờ tin vào tất cả những điều mà b>

                 • If you can’t be a pencil to write someone’s happiness, then try to be a good eraser to erase someone’s sadness.
                 • dịch sat: nếu bạn không thể là cây bút chì ể ể viết nên hạnh phúc của bất kỳ ai, thì hãy cố gắng trở thành một cụt tẩy tốt ể xóa đi nỗi nỗi bu củ

                  • peace does not mean that where there is no noise, no problems, no work. when we are in a storm, we still feel calm of mind. that is the true meaning of peace!
                  • dịch sát: hòa bình không có nghĩa là một nơi không ồn ào, không rắc rối và không vất vả. khi gặp bão, chúng ta vẫn cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng. Đó là ý nghĩa thực sự của hòa bình!

                   dịch thoát: bình yên không có nghĩa là ở nơi không có sự ồn ào, không rắc rối và cực nhọc.

                   • there are days like this, calm, neither sad nor happy, drifting slowly… the end of a day.
                   • dịch sát: có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… hết một ngày.

                    dịch thoát: có những ngày như thế, yên tĩnh, không buồn, không vui, cứ chầm chậm trôi,… rồi hết một ngày.

                    • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.
                    • dịch sát: nếu bạn bỏ rơi tôi khi tôi thất bại, đừng bắt tôi khi tôi thành công.

                     dịch thoát: nếu bạn rời đi khi tôi thất bại, thì đừng đến cạnh tôi khi tôi thành công.

                     • True humor springs not more from the head than from the heart. it is not contempt; its essence is love. it does not manifest itself in laughter, but in calm smiles, which are much deeper.
                     • dịch sát: sự hài hước đích thực không chỉ xuất phát từ cái đầu mà là từ trái tim. Đó không phải là sự khinh thường; bản chất của nó là tình yêu. vấn đề không phải ở tiếng cười, mà ở nụ cười tĩnh lặng, ẩn sâu hơn rất nhiều.

                      dịch thoát: tính hài hước thực sự sẽ đến từ cái cúi đầu hơn là đến từ with tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó chính là tình yêu thương. nó không nhắn đến tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười lặng yên.

                      • an intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
                      • dịch sát: người thông minh giống như dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

                       dịch thoát: một người thông minh cũng giống như một dòng sông. càng sâu lắng thì càng ít ồn ào.

                       • Some people choose to remain single simply because they are tired of giving it their all and ending up with nothing.
                       • dịch sát: một số người chọn ở lại độc thân đơn giản vì họ cảm thấy mệt mỏi khi phải cho đi mọi thứ th

                        dịch thoát: một vài người chọn cuộc sống ộc thân bởi ơn giản là họ đã quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mứi cuthdor

                        • sometimes what you want is not what you get, but what you get in the end is much better than what you wanted.
                        • dịch sát: đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận ược, nhưng những gì bạn nhận ược cuối c cuar

                         dịch thoát: đôi khi điều bạn muốn không phải là điều mà bạn nhận ược, nhưng cái mà bạn nhận ược cuối c cuar

                         danh sách cap tiếng anh ngắn về cuộc sống ý nghĩa nhất

                         • You have to dance like nobody’s looking, love like you’ll never get hurt, sing like nobody’s listening, and live like it’s heaven on earth. – William W. pure
                         • <p

                          dịch thoát: bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao gi .

                          • Living is the rarest thing in the world. most people exist, that’s all. – oscar wilde
                          • dịch sát: sống là một điều rất quý trên thế giới. hầu hết mọi người đều tồn tại, đó là tất cả.

                           dịch thoát: sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó ></ cất

                           • There are only two ways to live your life. one is as if nothing were a miracle. the other is as if everything were a miracle. – albert einstein
                           • dịch sát: chỉ có hai cách để sống cuộc sống của bạn. một là như thể không có gì là một phép lạ. khác là như tất cả mọi thứ là một phép lạ.

                            dịch thoát: chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. một là sống như thể không gì là phép màu cả. cách con lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

                            • today it’s you, that’s truer than true. there is no one alive who is more yours than you. -dr seuss, happy birthday to you!
                            • dịch sát: hôm nay bạn là bạn, điều đó đúng hơn là sự thật. không có ai còn sống là bạn hơn bạn.

                             dịch thoát: hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

                             • Things change. and friends leave. life does not stop for anyone. – Stephen Chbosky, The Perks of Being an Outcast.
                             • dịch sat: nhiều thứ thay đổi. và bạn bè ra đi. cuộc sống không dừng lại đối với bất kỳ ai.

                              dịch thoát: mọi thứ thay đổi. và bạn bè rời đi. cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

                              • Life is too mysterious to be taken too seriously. – maria engelbreit
                              • dịch sát: cuộc sống quá bí ẩn để quá nghiêm túc.

                               dịch thoát: cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

                               • nothing in life is to be feared; it is only to be understood. now is the time to understand more so that we can fear less. – mary curie
                               • dịch sát: không có gì trong cuộc sống là đáng sợ; nó chỉ được hiểu. bây giờ là lúc để hiểu nhiều hơn để chúng ta có thể bớt sợ hãi.

                                dịch thoát: không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

                                • The main thing is not how long, but how well you have lived. – Seneca
                                • dịch sát: không phải là bao lâu, nhưng bạn đã sống tốt như thế nào mới là điều chính.

                                 dịch thoát: không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

                                 • life is like playing a violin in public and learning the instrument as you go – samuel butler
                                 • dịch sát: cuộc sống giống như chơi một cây vĩ cầm ở nơi công cộng và học nhạc cụ đó khi người ta tiếp tục.

                                  • Life is too important to be taken seriously. – oscar wilde
                                  • dịch sát: cuộc đời này quá quan trọng cần được thực hiện nghiêm túc.

                                   dịch thoát: cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

                                   danh sách cap tiếng anh ngắn về tình bạn và status vui nhộn

                                   • It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers.
                                   • <p

                                    dịch thoát: thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn trốtở thàn></haip thàn

                                    • Two people can’t be friends for long if they can’t forgive each other’s small flaws.
                                    • dịch sát: hai người không thể làm bạn lâu dài nếu họ không thể tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau.

                                     • If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow them, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.
                                     • dịch sát: nếu tất cả bạn bè của tôi nhảy cầu, tôi sẽ không làm theo, tôi sẽ là người ở phía dưới đỡ họ r khi<p

                                      • A friend is a hand that always holds yours, no matter how close or far you are. a friend is someone who is always there and will always, always care. a friend is a feeling forever in the heart.
                                      • dịch sát: bạn bè là bàn tay luôn nắm lấy bàn tay của bạn, bất kể bạn có thể ở gần hay xa nhau. bạn là người luôn ở bên và sẽ luôn, luôn quan tâm. một người bạn là tình cảm còn mãi trong tim.

                                       dịch thoát: bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

                                       • A friendship can overcome most things and thrive on shaky ground; but it needs a bit of mulch from letters and phone calls and silly little gifts every now and then, just to keep it from drying out completely.- pam brown
                                       • dịch sát: một tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển mạnh mẽ trong lớp đất mỏng; nhưng nó cần một ít thư và cuộc gọi và những món quà nhỏ, ngớ ngẩn thường xuyên – chỉ để giúp nó không bị khô hoàn toàn.

                                        dịch thoát: tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn đỿ. chnó.

                                        • Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
                                        • dịch sát: bạn bè thể hiện tình yêu của họ trong lúc khó khăn chứ không phải lúc hạnh phúc.

                                         dịch thoát: bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc.

                                         • friendship… is not something you learn in school. but if you haven’t learned the meaning of friendship, you haven’t really learned anything.
                                         • dịch sát: tình bạn… không phải là thứ bạn học được ở trường. nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả.

                                          dịch thoát: tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

                                          • there is nothing on this earth more appreciated than true friendship.
                                          • dịch sát: không có gì trên trái đất này đáng được trân trọng hơn tình bạn chân chính.

                                           dịch thoát: không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

                                           • Two people can’t be friends for long if they can’t forgive each other’s small flaws.
                                           • dịch sát: hai người không thể làm bạn lâu dài nếu họ không thể tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau.

                                            • Much of the vibrancy of a friendship lies in honoring differences, not simply enjoying similarities.
                                            • dịch sat: phần lớn sức sống trong tình bạn nằm ở vệc tôn vinh sự khác biệt, không chỉn giản là tận hưởng những điểm tương ồng.

                                             dịch thoát: phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ ơn giản là thư Ực ng thứ

                                             danh sách cap tiếng anh ngắn về nỗi buồn

                                             những dòng cap tiếng anh ngắn nói về nỗi buồn, bạn có thể dùng chung ểể Trút bầu tâm sự, chia sẻ với bạn bè, mời bạn tham khảo và lựa chọn chọn bản mộn một một c>

                                             • How can you love another if you don’t love yourself?
                                             • dịch sát: làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

                                              dịch thoát: làm sao bạn có thể yêu ai nếu không yêu chính mình?

                                              • No one is worthy of your tears, and the one who is, will not make you cry.
                                              • dịch sát: không ai đáng để bạn rơi nước mắt và ai là người sẽ không làm bạn khóc.

                                               dịch thoát: không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

                                               • Busy people don’t have time to cry.
                                               • dịch sát: bận rộn không có thời gian cho nước mắt.

                                                dịch thoát: người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

                                                • When life gives you a hundred reasons to cry, show it that you have a thousand reasons to smile.
                                                • dịch sát: khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có cả ngàn lý do để mỉm cười.

                                                 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.
                                                 • dịch sát: nếu bạn bỏ rơi tôi khi tôi thất bại, đừng bắt tôi khi tôi thành công.

                                                  dịch thoát: nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

                                                  • Tears are the silent language of pain. (nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.)
                                                  • sadness is always a legacy of the past; regrets are pains of memory.
                                                  • dịch sát: nỗi buồn luôn là di sản của quá khứ; hối tiếc là nỗi đau của ký ức.

                                                   dịch thoát: nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

                                                   • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them.
                                                   • dịch sát: Đừng quá cố gắng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít mong đợi nhất.

                                                    dịch thoát: Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đg vào lúc mà bạn ít.

                                                    • Tears fall, they’re so easy to dry on my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?
                                                    • dịch sát: những giọt nước mắt rơi, chúng rất dễ dàng ể lau trên tay Áo của tôi, nhưng làm thế nào ể tôi xótrá mᬺtrot?

                                                     dịch thoát: lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt m?

                                                     • Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
                                                     • dịch sát: hãy mỉm cười, cho dù đó là nụ cười buồn, vì buồn hơn nụ cười buồn là nỗi buồn không biết mỉm cười.

                                                      <p

                                                      • All good things must come to an end, but all bad things can go on forever.
                                                      • dịch sát: tất cả những điều tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng tất cả những điều tồi tệ thể m tiỿc>

                                                       • sadness is knowledge, those who know more should cry more deeply, the tree of knowledge is not the tree of life.
                                                       • <p

                                                        dịch thoát: Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.

                                                        danh sách cap tiếng anh ngắn nói về tình yêu, stt thả thính

                                                        bạn đang thầm thích một người mà không biết pHải bày tỏ như thế nào cho người ấy hiểu tình cảm của mình like lưu những cap tiếng anh ngắn tình and thn đi th!

                                                        • no matter how ‘busy’ a person is… if he truly loves, he will always find time for you!
                                                        • dịch sát: cho dù một người có ‘bận’ như thế nào đi chăng nữa… nếu họ thực sự yêu, họ sọ sẽ luôn tìm thỺi gian th!

                                                         • It’s really hard to wait for the right person in your life, especially when the wrong people are so cute!
                                                         • dịch sát: thật sự rất khó ể chờ ợi một người phù hợp trong cuộc ời bạn, ặc biệt là khi những người ễ sai lạti!

                                                          dịch thoát: thật quá khó để chờ đợi một người đích thực trong cuộc sống của bạn khi một người khác quá đáng yêu xu hi

                                                          • Love me or hate me, I’ll still shine. (dù bạn yêu tôi hay ghét tôi thì tôi vẫn cứ tỏa sáng mà thôi.)
                                                          • I don’t know what the future holds, but I hope you’re in it.
                                                          • dịch sát: tôi không biết tương lai của mình là gì, nhưng tôi hy vọng bạn đang ở trong đó.

                                                           • When I first saw you, I was afraid to talk to you. When I spoke to you, I was afraid to hug you. When I hugged you I was afraid to love you. Now that I love you, I’m afraid of losing you. (Khi tôi gặp bạn lần ầu tiên, tôi đã lo lắng khi nói chuyện cùng bạn. nhưng tôi nói chuyện với bạn, tôi đã lo lắng khi cầm tay. /li>
                                                           • remember to always smile because you never know who is falling for your smile.
                                                           • dịch sát: hãy luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn.

                                                            dịch thoát: luôn luôn nhớ nở nụ cười bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng ai là người bị chìm đắm với nụy.

                                                            cưy.

                                                            • I’m a lover, not a fighter. but I can fight for what I love. (tôi là người đang yêu, tôi không phải là một chiến binh nhưng tôi có thể chiến đấu vì tình yêu của mình.)
                                                            • You are so beautiful that you give the sun a reason to shine.
                                                            • dịch sát: bạn đẹp đến mức bạn cho mặt trời một lý do để tỏa sáng.

                                                             • If only one star fell every time I miss you, then all the stars in the sky would be gone. don’t wonder if there are no stars tonight! It’s your fault because you made me miss you so much. (nếu như mỗi ngôi sao rơi xuống là mỗi lần anhớ em thì tất cả những ngôi sao trên trời đã rơi hết. .)
                                                             • hate has a reason for everything, but love is not reasonable. (ghét một người có thể có nhiều lí do nhưng yêu một người thì chẳng có lý do nào cả.)
                                                             • Loving someone who doesn’t feel the same way is like using white crayon on white paper. it is always invisible… (yêu một người không yêu mình cũng giống như việc sử dụng một chiếc bút không có mực để viết lên một trang giấy vôn trắn)
                                                             • you fall in love, you get hurt. this is life.
                                                             • dịch sát: bạn yêu, bạn bị tổn thương. Đó là cuộc sống.

                                                              dịch thoát: bạn chìm trong tình yêu, bạn sẽ nhận lấy đau khổ. Đó chính là cuộc sống.

                                                              • Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror. (nếu như bạn hỏi tôi tại sao tôi lại hạnh phúc đến vậy và tôi sẽ đưa cho bạn một chiếc gương.)
                                                              • I really can’t find the words to explain how I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.
                                                              • dịch sat: tôi thực sự không thể tìm thấy từ nào ể giải thích cảm giác của tôi khi nghe giọng nói của bạn hoặc khi tôi nhìn thấy khuôn giác đó.

                                                               Thoot: tôi không thể tìm ược một ngôn từ nào ể có thể giải thích ược cai cach mà tôi cảm nhận ược khi nghe giọng nói hamn thấy gương mặtb ôtc -Ctttt. chính là tôi thích cảm giác đó.

                                                               • It is not true that love has no borders. in fact, my love for you has created boundaries in your heart so that no one else can enter. love you. (không đúng khi nói rằng tình yêu thì không có ranh giới. thực tế, tình yêu của tôi dành cho bạn đ- ra những ranh giới trong trái tim b჻ ჻ cn >
                                                               • I wouldn’t mind if the sun didn’t shine, I wouldn’t mind if it didn’t rain, and I wouldn’t mind if I couldn’t enjoy the pleasure of winter. all that matters to me is seeing your face and feeling your presence every day of my life.
                                                               • dịch sát: tôi sẽ không quan tâm nếu mặt trời không chiếu sáng, tôi sẽ khhng quan tâm nếu trời không mưa và tôi sếu ếu mặu tôm tôi tất cả những gì tôi quan tâm là ược nhìn thy khuôn mặt của bạn và cảm nhận ược sự hiện diện của bạn mỗi ộc trong cu.

                                                                dịch thoát: tôi không quan tâm nếu như mặt trời không chiếu sáng, tôi cũng không quan tâm nếu như trời không mưa và khhng quan không tôti tất cả những điều mà tôi quan tâm chính là nhìn thấy gương mặt em và cảm nhận được sự hiện diện của em mỗi ngày.

                                                                • I bet not all the fireworks in the world can light up my world like you do.
                                                                • dịch sát: tôi cá rằng không phải tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng có thể thắp sáng thế giới của tôi như bạn.

                                                                 • my heart is and always will be yours. (trái tim tôi đang và sẽ mãi mãi chỉ thuộc về em mà thôi)
                                                                 • They say that as long as at least one person cares about you, life is not a waste. So when things go horribly wrong and you feel like giving up, just remember that you still have me.
                                                                 • dịch sát: họ nói rằng chỉ cần có ít nhất một người quan tâm đến bạn, cuộc sống không uổng phí. vì vậy, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và bạn cảm thấy muốn từ bỏ, xin hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có tôi.

                                                                  dịch thoát: người ta nói rằng nếu trên đời này có ít nhất một người quan tâm bạn thì cuộc đời này của bạn hí p.lng. vì vậy khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ, và em cảm thấy mình muốn bỏ cuộc, làm ơn hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở em bên.

                                                                  cạn.

                                                                  • When you love someone and you love them with your heart, it never goes away when you are apart. and when you love someone more and have done all you can do, you set them free. and if that love was true, when you love someone, everything will come back to you.
                                                                  • dịch sát: khi bạn yêu ai đó và bạn yêu họ bằng trái tim của mình, điều đó sẽ không bao giờ biến mất khi bạn xa nhau. và khi bạn yêu ai đó nhiều hơn và bạn đã làm tất cả những gì bạn có thể làm, bạn sẽ giải phóng họ. và nếu tình yêu đó là thật thì khi bạn yêu một ai đó, tất cả sẽ quay trở lại với bạn.

                                                                   dịch thoát: khi bạn yêu một ai đó và yêu bằng cả trái tim của mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi khi bạn phải chia xa. khi bạn yêu một người nào đó thật nhiều và dù bạn đã làm tất cả những điều mình có cr thể nhưng vẫn không ược đác đáp pul, hãy ể choc người ấy ấy ấy ấ bởi nếu đó tình yêu đích thực, khi bạn yêu một ai đó, nó chắc chắn cũng sẽ trở lại với bạn mà thôi.

                                                                   xem thêm: sưu tầm những stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu siêu lãng mạn

                                                                   danh sách cap tiếng anh ngắn tạo động lực mạnh mẽ

                                                                   Cuộc sống hàng tá vấn ề khiến chung ta pHải xoay sở, đôi lúc chung ta mệt mỏi và mất niềm Hy vọng, ta tựi tại sao Trong khi cuộc sống người khác dễ dàng dàng còn mìn Mình like ế

                                                                   bạn hãy thư giãn một chút, nghỉ ngơi một chút, thời gian này bạn n n ọc những dòng cap tiếng anh ngắn sau đy ểy ể ể tiếp thêm ộng mạnh mẽ mình bạnh bạnh) bạnh bạnh bạnh) bạnh bạnh bạnh bạnh bạnh bạnhi!

                                                                   • Doing what you like is freedom. liking what you do is happiness.
                                                                   • dịch sát: làm những gì bạn thích là tự do. thích những gì bạn làm là niềm vui.

                                                                    dịch thoát: làm những điều mà bạn thích chính là tự do. thích những điều mà bạn làm chính là hạnh phúc.

                                                                    • I find my greatest pleasure, and therefore my reward, in the work that precedes what the world calls success. – thomas edison
                                                                    • dịch sát: tôi tìm thấy niềm vui lớn nhất của mình, và do đó, phần thưởng của tôi, trong công việc đi trước cái mà thếg.

                                                                     c

                                                                     dịch thoát: tôi tìm thy ược thú vui lớn nhất và cũng như một phần thưởng, nó nằm trong công việc vượt qua đuều mà ối ốg gió

                                                                     • A man is relieved and glad when he has put his heart into his work and has done his best; but what he has said or done otherwise will not give you peace. -ralph waldo emerson
                                                                     • dịch sát: một người đàn ông an tâm và đồng tính khi anh ta đã đặt hết tâm huyết vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng những gì anh ta đã nói hoặc làm khác sẽ không mang lại cho anh ta sự bình yên.

                                                                      dịch thoát: con người sẽ thực sự nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức và trái tim mình vào công việc và cố gắng nỗ lự mìc h. nhưng điều mà anh ta đã nói hay đã làm sẽ không mang đến cho anh ta được sự yên bình.

                                                                      • Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not perceptible at first. – igor stravinsky
                                                                      • dịch sát: cũng giống như cảm giác thèm ăn ến từ việc ăn uống, vì vậy công việc mang lại cảm hứng, nếu cõr hứng khôreng<p

                                                                       • The woman who can create her own work is the woman who will gain fame and fortune. – Amelia Earhart (một người pHụ nữ có thể tự tạo ra công việc chính bản thân mình chính là người người pHụ nữ sẽ có ược danh vọng v à vận mệnh.)
                                                                       • As a cure for worry, work is better than whiskey. -ralph waldo emerson
                                                                       • dịch sát: như một cách chữa khỏi lo lắng, công việc tốt hơn rượu whisky.

                                                                        dịch thoát: Để chữa trị được căn bệnh lo lắng, công việc sẽ tốt hơn là uống rượu.

                                                                        • When you love your job, every day is a vacation. – frank tiger
                                                                        • dịch sát: khi bạn thích công việc của mình, mỗi ngày đều là ngày nghỉ.

                                                                         dịch thoát: khi bạn yêu thích công việc mà mình đang làm thì ngày nào cũng sẽ là ngày lễ.

                                                                         danh sách cap tiếng anh ngắn tạo động lực mạnh mẽ

                                                                         • can there be anything sadder than an unfinished job? yes, the work never started. – cristina rossetti
                                                                         • dịch sát: còn điều gì có thể buồn hơn công việc còn dang dở? vâng, công việc chưa bao giờ bắt đầu.

                                                                          dịch thoát: có gì có thể đáng buồn hơn việc không hoàn thành một công việc không? có chứ, đó chính là một công việc không bao giờ được bắt đầu.

                                                                          • The beginning is the most important part of the job. – plato
                                                                          • dịch sát: mở đầu là phần quan trọng nhất của tác phẩm.

                                                                           dịch thoát: sự bắt đầu chính là phần quan trọng nhất của một công việc.

                                                                           • Rule: It’s the quality of time at work that counts and the amount of time at home that matters. – brian tracy
                                                                           • dịch sát: quy tắc: chất lượng thời gian ở nơi làm việc quan trọng và số lượng thời gian ở nhà quan trọng.

                                                                            dịch thoát: quy luật: quan trọng chính là chất lượng của thời gian ở nơi làm việc và quan trọng là số lượng thời gian ở nhà.

                                                                            • Almost all stress, tension, anxiety and frustration, both in life and at work, come from doing one thing while believing and appreciating something completely different. – brian tracy
                                                                            • <p .

                                                                             • What I’ve noticed is that people who love what they do, regardless of what it is, tend to live longer. -philip glass
                                                                             • dịch sát: Điều tôi nhận thấy là những người yêu thích công việc họ làm, bất kể điâu đó có thể là gì, có xu lớn>

                                                                              dịch thoát: tôi thường để ý thấy rằng những người yêu thích công việc mình làm, dù cho đó là công việc gì thì thƝờ lâư>

                                                                              • learn to earn, not save
                                                                              • dịch sát: học cách kiếm tiền chứ không phải để tiết kiệm.

                                                                               dịch thoát: hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm tiền.

                                                                               • every new day is another opportunity to change your life.
                                                                               • dịch sát: mỗi ngày mới là một cơ hội khác để thay đổi cuộc sống của bạn.

                                                                                dịch thoát: mỗi ngày mới chính là một cơ hội để bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình.

                                                                                tất tần tật các dòng cap tiếng anh ngắn hay những status hay nhất của nhiều chủ đề đã được vietop gửi đến bạn kèm bị chị chị. Hy vọng các câu nói trên sẽ một pHần giup bạnc ược một stt tiếng anh ưng ý, một phần khác giúp bạn có ộng lực ểi mặt tựnh mẽ v ớng ờc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *