Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn nổi tiếng, đầy ý nghĩa

cuộc sống vốn dĩ không công bằng với những ai luôn tự ti, không tìm được niềm vui trong công việc hàng ngày. rồi khi bạn bắt gặp những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn hay nhất, ngồi xuống, suy nghĩ một chút và sẽ có suy nghĩ tích cực>

.

top 10 những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn nhất

1. life is short. don’t be lazy.

tạm dịch: cuộc sống quá ngắn ngủi, đừng lười biếng.

2. you are the greatest person when you have kindness.

tạm dịch: khi bạn có trái tim nhân hậu bạn là người giàu có nhất

3. life is the best ride you’ll ever be on.

tạm dịch: cuộc sống là chuyến đi tuyệt vời nhất từ ​​​​​​trước đến nay

4. life begins when you leave your comfort zone.

tạm dịch: cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình

5. once you choose hope, anything is possible.

tạm dịch: nếu bạn chọn những gì bạn muốn, bạn có thể làm bất cứ điều gì.

và nếu bạn đang cần ộng lực cho cuộc sống thì chắc chắn những câu nói there are vềc cuộc sống bằng tiếng anh, những câu nói tạo ộng lực bằng tiếng anh anh there bạn đấy.

6. love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear.

tạm dịch: tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.

7. keep your face towards the sunlight and you won’t be able to see a shadow.

tạm dịch: nếu bạn quay mặt về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bong tối.

8. where there is love, there is life.

tạm dịch: Ở đâu có tình yêu, ở đó có cuộc sống

9. stars cannot shine without darkness.

tạm dịch: ngôi sao sẽ không tỏa sáng nếu không có bong tối.

10. healthy is beautiful.

tạm dịch: khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp

>>> xem them:

 • các câu nói bằng tiếng anh hay nhất mọi thời đại
 • những câu tỏ tình bằng tiếng anh
 • những câu nói hay về gia đình bằng tiếng anh
 • ngoài việc những câu nói hen về cUộC sống thì bạn có tham khảo thêm các nói there are bằng tiếng anh khác ể giúp bạnc có thêm ộng lực và ồng thủh thines: https://www. p>

  10 câu nói tiếng anh hay nhất không thể bỏ qua

  1. i will always pick a lazy person to do a hard job…because he will find an easy way to do it (bill gates)

  tạm dịch: tôi luôn chọn những người lười biếng ể làm công việc khó khăn … bởi vì anh ấy đã tìm ra cách dễ dàng ố ố ố

  2. in life you have a choice: bitter or better? choose better, forget the bitter (nick vuijicic)

  tạm dịch: trong cuộc sống bạn có một sự lựa chọn: cay đắng hay tốt đẹp? chọn một cái tốt hơn và quên đi những đắng cay.

  3. don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult life (bruce lee)

  tạm dịch:thay vì cầu một cuộc sống sung túc, hãy cầu nguyện sức mạnh để vượt qua khó khăn.

  4. life is not fair – get used to it (bill gates)

  tạm dịch: cuộc sống vốn không công bằng, hãy quen với điều đó.

  >>> Đừng bỏ lỡ:

  • những câu nói buồn bằng tiếng anh
  • những câu nói tiếng anh hay về độc thân
  • những câu nói hay về gia đình bằng tiếng anh
  • 5. If today was the last day of your life, would you want to do what you are going to do today? (stevejobs)

   6. If I fail, I try again, and again, and again…(nick vuijicic)

   tạm dịch: nếu tôi thất bại, tôi sẽ làm lại từ đầu, lần nữa ,…

   7. change is never easy, but it is always possible (barack obama)

   tạm dịch: không bao giờ dễ thay đổi, nhưng luôn có thể

   8. change will not come if we wait for someone else or some other time. We are the ones we have been waiting for. we are the change we seek (barack obama)

   tạm dịch: chờ đợi người khác hay đợi một thời điểm khác đều không cho bạn cơ hội. chúng tôi là những gì chúng tôi đã chờ đợi. chúng tôi là cơ hội mà chúng tôi đang tìm kiếm.

   9. successful people always have two things on their lips: 1. silence, 2. smile (mark zuckerberg)

   tạm dịch: những người thành công luôn có hai điều trên môi: 1. im lặng, 2.mỉm cười.

   10. when someone challenges you, defend yourself. be brutal, be tough (donald trump)

   tạm dịch: nếu ai đó thách thức bạn, there is tự bảo vệ mình. rất mạnh mẽ, rất quyết liệt.

   >>> xem them:

   • những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
   • những câu nói tiếng anh hay về tình bạn
   • danh ngôn tiếng anh về thầy cô
   • state tiếng anh ngắn cực chất

    1. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving it their all and ending up with nothing.

    (tạm dịch: một số người chọn cách độc thân vì họ cảm thấy mệt mỏi với việc cho đi mọi thứ và không nhận đư>)

    2. an intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

    (tạm dịch: người khôn như sông, càng sâu càng lặng.)

    >>> xem ngay: những câu nói tiếng anh hay về bản thân

    3. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

    (tạm dịch: nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh tôi khi tôi thành công.)

    4. sometimes what you want is not what you get, but what you get in the end is much better than what you wanted.

    (tạm dịch: đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận ược, nhưng những gì bạn nhận ược cuar

    5. true humor springs no more from the head than from the heart. it is not contempt; its essence is love. does not translate into laughter, but into calm smiles, which are much deeper.

    (tạm dịch: sự hài hước thực sự không chỉn từ cai ầu, mà còn từ trai tim. cười lặng lẽ mà sâu sắc hơn nhiều.)

    6. Life is like riding a bicycle. to keep your balance you must keep moving.

    7. If you can’t be a pencil to write someone’s happiness, try being a good eraser to erase someone’s sadness.

    (tạm dịch: nếu bạn không thể là cây bút chì ể ể viết nên niềm hạnh phúc của ai đó, hãy cố gắng trở thành một cụy tẩy tốt ể xi đi nỗ

    8. You can’t control every situation that occurs. but you can completely control your thoughts and your attitude.

    (tạm dịch: bạn không thể kiểm soát mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ và thái độ của mình.)

    nh.)

    9. There are days like this, calm, neither sad nor happy, drifting slowly… the end of a day.

    10. peace does not mean one in which there is no noise, no problems, no work. when we are in a storm, we still feel calm of mind. that is the true meaning of peace!

    (tạm dịch: bình yên không co nghĩa là nơi không có ồn ào, rắc rối và đau khổ. bình yên là ngay chynh khi trong cơn giông tố, ta vẫnh and ên trong t. )

    status tiếng anh buồn

    buồn là một tâm trạng phổ biến, đôi lúc ngoài những câu nói tạo ộng lực bạn cũng cần những câu nói bồn bằng ằng tiếng anh .

    1. when someone hurts you, you learn to be stronger. when someone leaves you, you learn to be more independent.

    (tạm dịch: khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta học cách mạnh mẽ hơn. khi ai đó rời bỏ chúng ta, chúng ta học cách độp hơp>l

    2. People said that if you don’t appreciate what you have, you regret it when you lose it. but there is something that we cherish but in the end you still lose it.

    (tạm dịch: người ta thường nói những thứ không nâng niu sẽ mất đi, NHưNG cũng CO NHữNG THứ Rõ Ràng là nâng niu nhưng không thể bảo vệ ượ ượ

    3. love is not a game, because when the opponent gives up, you are not a winner.

    (tạm dịch: tình yêu không phải là một trò chơi, bởi vì nếu đối thủ của bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ ngl)</ chipơ

    4. when the love ends, the relationship comes to a standstill. don’t be friends, don’t be enemies, don’t be strangers.

    (tạm dịch: khi tình yêu kết thúc, nó phá vỡ mối quan hệ. bạn không thể là bạn hay kẻ thù, nhưng bạn cũng không thể là></.ngư)

    5. love is like heaven, but it can hurt like hell.

    (tạm dịch: tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau mà nó gây ra giống như địa ngục.)

    6. the most painful thing is not hearing someone say goodbye. the most painful is parting without hearing someone say a word. silence is the goodbye that hurts us the most.

    7. The worst way to miss someone is to sit next to them knowing you can’t have them.

    8. in love, i’m constantly waiting, don’t expect someone to love me, but wait until i can forget and stop loving someone.

    (tạm dịch: trong tình yêu, tôi không thôi chời ợi, không phải chời ợi một người nào đó sẽ and Ye -tôi, mà là chời cho ến khi tôi cóc đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi

    9. Loving someone secretly is like a seed in a bottle waiting to grow, although I’m not sure if the future will be more beautiful, I’m still looking forward to it earnestly.

    (tạm dịch: yêu một người trong im lặng cũng giống như hạt giống trong lọ chờy nảy mầm, chẳng thể biết tương lai sẽt ẹp hơn, nhưng vẫn tha thi tết Hát

    10. love is when you shed a tear and you still want him, it’s when he ignores you and you still love him, it’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you when all you really do is cry.

    (tạm dịch: tình yêu là khi bạn khóc, nhưng anh ấy phớt lờ thì bạn vẫn mUốn anh ấy, khi anh ấy yêu người with gai khác nhưng bạn vẫn mỉm c choc ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ề

    cap thả thính bằng tiếng anh ngắn gọn

    1. when you love someone and you love them with your heart, it never goes away when you are apart. and when you love someone more and have done all you can do, you set them free. and it is that love was true, when you love someone, everything comes back to you.

    (tạm dịch: khi bạn thực sự yêu một ai đó, tình yêu đó không bao giờ mất đi, kể cả khi bạn chia tay. nhận được bất kỳ phần thưởng nào, hãy để họ ra đi.nếu tình yêu đó là thật, tôi tin chắc rằng nó sẽ bại v)</

    2. no matter how ‘busy’ a person is, if she really loves, she will always find the time for you!

    (tạm dịch: dù bận rộn đến đâu, nếu bạn thực sự yêu bạn, bạn luôn có thời gian dành cho bạn!)

    3. it’s really hard to wait for the right person in your life, especially when the wrong people are so cute!

    (tạm dịch: thật khó để chờ đợi một người “thực sự” trong cuộc đời bạn, đặc biệt là khi những người khát)

    4. Love me or hate me, I’m still gonna shine.

    (tạm dịch: dù yêu hay ghét tôi vẫn luôn tỏa sáng.)

    5. I don’t know what the future holds, but I hope you’re in it.

    >>> vào sau khi đã thả thả thính thành công, thì bạn chắc chắn cần đến những câu tỏ tình bằng tiếng anh để chinh phục nàng.

    ấy

    6. When I first saw you, I was afraid to talk to you. when I spoke to you, I was afraid to hug you. When I hugged you I was afraid to love you. Now that I love you, I’m afraid of losing you.

    (tạm dịch: lần ầu gặp em, anh rất hồp khi nói chuyện với em. khi anh nói chuyện với em, anh đ— lo lắng khi nắm tay bạn. vì yêu. và bây giờ khi khi yêu rất sợ mất đi người mình yêu.)

    7. always remember to smile because you never know who will fall in love with your smile.

    (tạm dịch: luôn nhớ mỉm cười, vì bạn không bao giờ biết rằng ai đó có thể yêu nụ cười đó.)

    8. I am a lover, not a fighter. but I can fight for what I love.

    9. you are so beautiful that you give the sun a reason to shine.

    (tạm dịch: em đẹp tới nỗi đó là lý do để mặt trời tỏa sáng.)

    10. If only one star fell every time I miss you, then all the stars in the sky would be gone. don’t wonder if there are no stars tonight! It’s your fault because you made me miss you so much.

    (tạm dịch: mỗi lần nhớ bạn, chỉ cần một vìa sao rơi xuống, tất cả những vìa sao trên trời sẽ tan biến. ừng ngạc nhii nếu không có một /p>

    state tiếng anh ngắn hay về cuộc sống

    1. each new day is another opportunity to change your life.

    (tạm dịch: một ngày mới là một cơ hội thay đổi cuộc đời bạn.)

    2. learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. the important thing is not to stop questioning.

    (tạm dịch: học từ hôm qua, sống cho hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng là không ngừng hỏi.)

    3. everyone laughs in the same language.

    (tạm dịch: mọi người đều cười trong cùng một ngôn ngữ.)

    4. You must learn from your competitor, but never copy. copy and die.

    (tạm dịch: bạn nên học hỏi từ đối thủ, không bao giờ sao chép. sao chép, bạn sẽ chết.)

    5. life is really simple, but we insist on complicating it.

    (tạm dịch: cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.)

    6. smiling is the best way to face any problem, to crush all fear and to hide all pain.

    7. if happiness could be brought, few of us could pay the price.

    (tạm dịch: nếu hạnh phúc có thể được mua, bất cứ ai cũng chẳng thể ra giá.)

    8. don’t just look at the results that rush to evaluate the efforts of others.

    (tạm dịch:Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội phán xét nỗ lực của người khác)

    9. there is enough in this world for everyone’s needs, but not enough for some people’s greed.

    10. learn to earn, not save.

    (tạm dịch: học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.)

    những câu nói tiếng anh ngắn hay về tình bạn

    1. a sweet friendship refreshes the soul.

    (tạm dịch: tình bạn ngọt ngào luôn làm tươi mới tâm hồn bạn.)

    2. friendship starts with a smile, grows talking and hanging out, ends with a death.

    n

    3. if you never had friends, you never lived life.

    (tạm dịch: nếu không có bạn bè, tôi sẽ không bao giờ thực sự sống trên thế giới này.)

    4. the only way to have a friend is to be one.

    (tạm dịch: cách duy nhất để có một người bạn là hãy là một người bạn.)

    5. It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers.

    (tạm dịch: thật tuyệt khi hai người xa lạ là bạn tốt của nhau, nhưng thật đáng buồn khi hai người bạn tốt ại >

    )

    6. best friends make bad times good and good times unforgettable.

    (tạm dịch: những người bạn tốt biến những khoảnh khắc tồi tệ thành những khoảnh khắccc fic

    7. best friends are the people in your life who make you laugh harder, smile more, and live better.

    (tạm dịch: những người bạn tốt nhất trong cup sống là những người khiến chún ta cười lớn hơn, cười nhiều hơn và sống tốt hơn.)

    8. prosperity makes friends and adversity tests them.

    (tạm dịch: sự giàu có tạo nên bạn bè và khó khăn thử thách họ.)

    9. value the time you have and the memories you share, being someone’s friend is not an opportunity but a sweet responsibility.

    (tạm dịch: hãy c cùng nhau trân trọng khoảng thời gian và những kỉ niệm đã có với nhau. Làm bạn không phải là một cơ hội, mà là một trach nhiệm ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt

    10. much of the vitality of a friendship lies in honoring the differences, not simply enjoying the similarities.

    (tạm dịch: pHần lớn sức sống của tình bạn không chỉm nằm ở vệc tận hưởng những điểm tương ồng mà còn ở việc tôn trọng sự khác biệt.) <)

    câu nói tiếng anh ngắn hay về sự cố gắng

    1. the beginning is the most important part of the job.

    (tạm dịch: sự bắt đầu là phần quan trọng nhất của công việc.)

    2. Nearly all stress, tension, anxiety, and frustration, both in life and at work, come from doing one thing while believing in and appreciating something else entirely.

    (tạm dịch: hầu hết tất cả căng thẳng, Trầm cảm, lắng và thất vọng, cả trong cuộc sống và công việc, ều là kết quảa của việc làm đi gì đ đ đ đ đ đ

    3. where there is a will, there is a way.

    (tạm dịch: nơi nào có ý chí nơi đó có đường đi.)

    4. On the road to success, there is no trace of lazy men.

    (tạm dịch: không có dấu chân của kẻ lười biếng trên con đường thành công.)

    5. I can accept failure, everyone fails at something. but I can’t accept not trying.

    (tạm dịch: tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người ều thất bại với điều gì đó, nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)

    6. when you want to give up, remember why you started.

    (tạm dịch: : trước khi bỏ cuộc, hãy nhớ lý do tại sao bạn bắt đầu.)

    7. if you are trying to achieve it, there will be obstacles. I have had them; everyone has had them. but obstacles don’t have to stop you. if you hit a wall, don’t turn around and give up. find out how to climb it, traverse it, or get around it.

    (tạm dịch: luôn co những trở ngại khi bạn cố gắng thành công. tôi có, ai cũng có. làm việc ngay bên cạnh nó.)

    8. know your limits, but never stop trying to exceed them.

    (tạm dịch: tôi biết giới hạn của bạn, nhưng không ngừng vượt quá chúng.)

    9. nothing is too small to know, and nothing too big to try.

    (tạm dịch: không có gì là quá nhỏ để biết hoặc quá lớn để thử. )

    20. set your goal and keep trying until you reach it.

    (tạm dịch: Đặt mục tiêu và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó.)

    những câu nói hay tiếng anh ngắn gọn, súc tích ẩn chứa nhiều ý nghĩa về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, cách làm ngƺời hời tự tin khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. bạn sẽ thấy yêu đời hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *