Những câu nói tiếng anh hay về tình bạn hay nhất

tình bạn, có lẽ chính là món quà tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. một người có thể dễ dàng kết giao được nhiều bạn bè, thế nhưng, không phải ai cũng may mắn khi có được một tình bạn th. nếu bạn may mắn có được người bạn đó, hãy biết cách trân trọng, gìn giữ tình bạn ấy. dưới đây là những câu nói tiếng anh về tình bạn hay nhất để gửi đến những người bạn yêu quý của mình.

Những câu nói tiếng anh hay về tình bạn hay nhất

 1. no man is complete in himself, his friends are the rest of him. harry emerson fosdick – không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.
 2. Two people can’t be friends for long if they can’t forgive each other’s small flaws. – hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.
 3. It’s one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. ralph waldo emerson – Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.
 4. Best friends make bad times good and good times unforgettable. – bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở qukh>.
 5. It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers. – thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người.

  It

  1. it is good to be rich, and good to be strong; but it is better to be loved by many friends. Euripides – giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
  2. Best friends are the people in your life who make you laugh harder, smile more, and live better. – những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống hơn.
  3. Count your age by friends, not years. count your life with smiles, not with tears. – john lennon – hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải bằng số năm. hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt.
  4. Friendship doubles your joys and divides your sorrows. – tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.
  5. A friend is someone with whom you feel comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful. william arthur ward – bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở c cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thy biếi ết vût.
  6. Friendship is not a big thing, it’s a million little things. – tình bạn không phải là 1 thứ gì đó thật lớn, nó là hàng triệu thứ ghép lại
  7. the only way to have a friend is to be one. – cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.
  8. friendship starts with a smile, grows talking and hanging out, ends with a death.
  9. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. – những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.
  10. a friend is someone who gives you complete freedom to be yourself. – bạn bè là người mang đến cho bạn sự tự do thể hiện chính mình.
  11. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself

   1. true friendship continues to grow even over the longest distance. the same goes for true love. – tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. tình yêu thật sự cũng thế.
   2. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. – tình cảm bạn bè thể hiện trong những lúc gặp khó khăn chứ không phải những khi hạnh phúc.
   3. be slow to choose a friend but slower to change. – hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn.
   4. Much of the vitality of a friendship lies in honoring the differences, not simply enjoying the similarities. – phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sỡng t.
   5. A friend in need is a friend indeed. – bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.
   6. Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on. ) từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.
   7. As rare as true love is, true friendship is rarer. – tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
   8. friend is the man who knows everything about you and still likes you. – bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
   9. The friend is the man who knows all about you, and still likes you

    1. To have friends, you must first be one. – Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
    2. true friends are like diamonds, real and rare; false friends are like leaves scattered everywhere. – tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm; những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.
    3. A friend who understands your tears is much more valuable than many friends who only know your smile! – một người bạn hiểu được nước mắt của bạn thì tốt hơn rất nhiều người bạn chỉ biết tới bạn khi bạn cư>
    4. All the wealth in the world couldn’t buy you a friend, or pay you for the loss of one.
    5. remember that the most valuable antiques are dear old friends. – hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.
    6. prosperity makes friends and adversity tests them. – sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.
    7. Anyone can support you when you’re right, but a true friend will support you even when you’re wrong. – ai cũng có thể đứng bên bạn khi bạn đúng, nhưng một người bạn thật sự sẽ đứng bên bạn ngay cả khi bạn sai.
    8. Cherish the time you have and the memories you share, being someone’s friend is not an opportunity but a sweet responsibility. – hãy trân trọng thời gian mà bạn có, và những kỷ niệm mà bạn chia sẻ, làm bạn với ai đó không phải là một cơ hội nhưng đó tà mchi.
    9. There are no strangers, only friends we haven’t met yet. – không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
    10. There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met

     1. The proof of friendship is assistance in adversity, and also unconditional assistance.
     2. There is nothing on this earth more appreciated than true friendship. – không có gì trên trái Đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.
     3. True friends are those who have nice things to say about you behind your back. – một người bạn thực sự luôn nói những lời tốt đẹp về bạn sau lưng bạn.
     4. A friendship can endure most things and thrive on shaky ground; but it needs a bit of mulch from letters and phone calls and silly little gifts from time to time, just to keep it from drying out completely. pam brown – tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn đỿt chn</
     5. Friendship can and often does turn into love, but love never turns into friendship. – tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì thì không thể lắng xuống thành tình bạn.
     6. good friends help you find important things when you have lost them… your smile, your hope and your courage.
     7. A friend is a hand that always holds yours, no matter how close or far you are. a friend is someone who is always there and will always, always care. a friend is a feeling forever in the heart. – bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
     8. It’s one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. ralph waldo emerson – Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.
     9. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them

      1. Your friendship is a gift I enjoy opening every day. – tình bạn là 1 món quà, mà bạn mở nó mỗi ngày.
      2. who finds a faithful friend, finds a treasure. – nếu bạn tìm được 1 người bạn trung thành, bạn đã tìm được 1 kho báu.
      3. don’t make friends with whom you feel comfortable. make friends that force you to push yourself. – Đừng kết bạn với những người khiến bạn thoải mái khi ở cùng. hãy làm bạn với những người khiến bạn phải tự nâng cao bản thân mình.
      4. Friends are people you can talk to without words when you have to. – bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện mà không phải dùng đến lời nói.
      5. You should always leave your loved ones with kind words. It may be the last time you see them. – hãy luôn nói những lời chân tình với những người bạn yêu thương. ta nào biết được đâu có thể là lần cuối cùng được gặp mặt nhau.
      6. A true friend is one who walks in when the rest of the world walks out. walter winchell – người bạn thật sự là người đã bước vào khi phần còn lại của thế giới bỏ đi.
      7. if you never had friends, you never lived life. – nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này.
      8. Like and dislike the same things, that is true friendship. – yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự.
      9. A true friend is someone who accepts your past, supports your present, and encourages your future.
      10. A true friend is someone who accept your past, supports your present and encourages your future

       1. a sweet friendship refreshes the soul. – những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn.
       2. walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. – cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
       3. The greatest gift of life is friendship, and I have received it. – món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.
       4. Truly great friends are hard to find, hard to leave, and impossible to forget. – người bạn tuyệt vời là người khó để tìm, khắc nghiệt khi phải rời đi và bất khả thi để quên.
       5. There are three types of friends: those who like food, without whom you cannot live; those like medicine, which you need from time to time; and those like a disease, that you never want. – trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.
       6. A true find never gets in your way unless you’re going down.
       7. friendship is the hardest thing in the world to explain. It is not something you learn in school. but if you haven’t learned the meaning of friendship, you haven’t really learned anything. – tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới. Đó không phải là thứ bạn có thể học ở trường. nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thật sự chưa học được gì.
       8. In the end, we will not remember the words of our enemies, but the silence of our friends. – Đến cuối cùng, ta sẽ nhớ không phải là lời nói của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè.
       9. Life is partly what we do and partly what the friends we choose do.
       10. Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose

        1. As rare as true love is, it is less so than true friendship. la rocgefoucauld – cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.
        2. It doesn’t matter how strong a friendship is. it takes years to build trust and seconds to destroy it. -cho dù một tình bạn có mãnh liệt đến đâu thì ella cũng phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin nhưng chỉ trong tích tắc đã thó.
        3. Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend, but sometimes I want to shut up, afraid someone might take you away from me. – đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đi khi đi muốn ảón cả ng, im lảón c c. >
        4. We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find on our travels is an honest friend. Robert L. Stevenson – Chung ta ều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt ẹp nhất mà chung ta cr tể tìm ược Trong hành trình của mình là một người bạn bạn ch.
        5. a friend is someone who believes in you when you have stopped believing in yourself. – bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.
        6. Friends are like stars, they always seem to shine when the night is darkest. meredith shea – bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.
        7. Don’t walk behind me, I can’t lead. Don’t walk ahead of me, I may not follow you. just walk by my side and be my friend. – Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi
        8. Don

         1. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow them, I’d be the one at the bottom to catch them when they fell. nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họu r khi h.
         2. True friendship is like a rose, we cannot realize its beauty until it fades. – tình bạn giống như một bông hồng … chúng ta không nhận ra vẻ đẹp của nó cho đến khi nó mất dần.
         3. In my friend, I find a second me. -trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.
         4. Cherish the time you have and the memories you share… being someone’s friend is not an opportunity but a sweet responsibility. – hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
         5. A true friend is someone who holds your hand and touches your heart. – người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
         6. trên đây là những câu nói tiếng anh về tình bạn hay nhất, ý nghĩa nhất mà thuthuatphanmem muốn gửi đến bạn. Hy vọng những câu nói trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về tình bạn thực sự, biết cach nâng niu, giữ gìn tình bạn của mình hơn ồng thờ chúc các bạn có một tình bạn đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *