Stt tiếng Trung về cuộc sống

trong bài học tiếng trung hôm no, hoctiengtrung.online sẽ tổng hợp những câu nói hay, những triết lý sâu sắc, những stt tiếng trung về cuộc sống.

stt tiếng trung về cuộc sống

你跟别人的差距,不在于你走得慢。而在于,别人走的时候,你一直在看。nǐ gēn biérén de ùjnù. Ér Zàiyú, Biérén Zǒu de Shíhòu, Nǐ Yīzhí Zài Kàn. strong

现在 的 是 是 5 年 前 的 决定 , , 5 年 后 的 是 现在 的 决定。 你 渴望 现状 现状 , 把握 财富 先机 , 只要 你 决心 已 定 定 定 奇迹 自然 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 electric electric xiànzài de nǐ shì 5 nián qián nǐ de juédìng,5 nián hòu de nǐ shì xiànzài from nǐ juédìng. nǐ kěwàng gǎibiàn xiànzhuàng, bǎwò cáifù xiān jī, zhǐyào nǐ juéxīn yǐ dìng, qíjī zìrán jiù huì chǎnshēng.bạn của hiện tại là quyết định của bạn 5 năm trước, bạn của 5 năm sau là quyết định của bạn ở hiện tại. bạn mong muốn thay đổi hiện trạng, nắm bắt cơ hội tài phú, chỉ cần quyết tâm của bạn đã định, kì tích tự nhiên sẽ/strong>

聪明人的嘴藏在心里,愚蠢人愚蠢人的在在嘴。。 cōngmíng rén de zuǐ cáng zài xīnlǐ, yúchǔn rén de xài bǎi z. thông minh ẩn giấu trong tâm, tâm người ngu ngốc phơi bày ở trên miệng. 人不失去方向方向,就不失去自己。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。 zìjǐ. with người chỉ cần không mất đi phương hướng, thì he không thể đánh mất chynh mình. 悄悄 去 努力 努力 然后 变 厉害 之后 之后 , ,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,, 之后 之后 之后 之后 之后 之后 之后 之后 之后 之后 之后ǔ ǔ electronic, <. Ránhòu děng biàn lìhài zhīhòu, lặng lẽ cố gắng, sau đó ợi sau khi trở nên mạnh mẽ, 蹦 曾经 看 不 起 自己 人 吓 一 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳曾经 看 起 的 人 吓 一 跳 跳 跳 跳 , , 蹦 蹦 曾经 看 不 起 自己 吓 一 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 , , 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳 跳! rồi ột nhiên xuất hiện dọa cho những người đã từng coi thường mình 才 是 你 现在 需要 当作 当作 目标 的 事。。。。。。。。。。 的 的 目标 目标Đó mới là việc hiện tại bạn cần chọn làm mục tieu.

我 以为 尊重 我 , 是 因为 我 优秀。 慢慢 的 明白 , 别人 尊重 我 , 是 别人 很 优秀。 优秀 的 人 人 更 懂得 尊重 别人 别人 别人 , 对 尊敬 其实 是 在 庄严 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己。。 wǒ yǐwéi biérén zūnzhòng wǒ, shì yīnwèi wǒn yōuxiù. màn man de wǒ míngbái, biérén zūnzhòng wǒ, shì yīnwèi biérén hěn yōuxiù. yōuxiù de rén gèng dǒngdé zūnzhòng biérén, duì rén zūnjìng qíshí shì zài zhuāngyán zìjǐ. dần dần tôi mới hiểura ra, người khác tôn trọng tôi là vì người khác rất ưu tú. người ưu tú càng biết cách tôn trọng người khác, việc tôn trọng người khác thực ra chính là đang làm trang nghiêm chính bản thân.

懂得 尊重 的 人 , 终将 赢得 别人 尊重。 无论 何时 , 保守 秘密 的 都 能 受到 用 , 也 能 赢 他人 他人 的 信任 信任。 生活 中 中 , , 我们 要 保存 自己 秘密 秘密秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 秘密 , 也 要 尊重 他人 秘密。。 wúlùn hé shí, bǎoshǒu mìmì de rén dōu néng shòudào zhòngyòng, yě néng yíng de tārén de xìnrèn. shēnghuó zhōng, wǒmen bùjǐn yào bǎocúnn zìjǐ de mìmì, yě yào zūnzhòng tārén de mìmì. người biết cách tông người khác cuối cùng sẽ giành ược. bất kể là là lúc nào, người giữ bí mật đều có thể nhận được sự trọng dụng, cũng có thể giành được sự tin tường cá. trong cuộc sống, chúng ta không chỉ cần giữ bí mật của bản thân, cũng cần tôn trọng bí mật của người khác.

成功 就 一 把 梯子 , 双 手 双 在 在 口袋 的 是 爬 不 上去 的。 只 有 努力 向上 爬 的 才 能 到达 到达 顶峰 , 致 正 在 努力 向上 朋友们 想要 收获 收获 就 就 就, , , , , , , , ,,自信、坚持、执行!风雨之后总会遇见彩虹!chénggōng jiùshì yī bǎ tīzi, shuāngshǒu chā zài kǒudài de rén shì shì páq. zhǐyǒu nǔlì xiàngshàng pá de rén cáinéng dàodá dǐngfēng, zhì zhèngzài nǔlì xiàngshàng de péngyǒumen xiǎng yào shōuhuò chénggōng jiù dé yòngxīn nǔlìn, zhíxíng! fēngyǔ zhīhòu zǒng huì yùjiàn cǎihóng!thành công chính là một chiếc thang, người hai tay cho vào túi quần sẽ chẳng trèo lên được. Chỉco người cố gắng mà trèo về pHía trên mới ến ược ỉnh cao, cho những người bạn đang nỗ lực trèo lên trên mUốn ạt ược thành công thì phải hết h ết. she sẽ luôn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

các bạn vừa đọc xong bài viết những stt tiếng trung về cuộc sống. chúc các bạn có buổi học tiếng trung online vui vẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *