36 câu nói hay bằng tiếng Anh về gia đình đầy ý nghĩa

gia đình là tài sản quý giá nhất trên đời này. Có một gia đình làm chốn đi về, nương náu mỗi khi lầm ường lạc bước, nơi trú ẩn mỗi khi gặp khó khĂn… là bạn đang sởu một kho bềc cũng cẳng. những câu nói there are bằng tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *